EMDR

EMDR is een behandelmethode die wordt toegepast wanneer de klachten die u hebt, verband houden met één of meer ingrijpende gebeurtenissen die u hebt meegemaakt. Dit kan kortere of langere tijd geleden zijn. U probeert de gedachte aan die gebeurtenis zo diep mogelijk weg te drukken. Wordt u er desondanks toch aan herinnerd, dan roept dit veel negatieve emoties op. Dit betekent dat u de gebeurtenis niet verwerkt hebt. Door middel van EMDR helpt uw therapeut u om dit alsnog te doen. De behandeling is succesvol wanneer het denken aan de ingrijpende gebeurtenis geen negatieve emoties meer oproept. Daarmee zijn, als het goed is, ook de klachten verdwenen.
In de praktijk blijkt EMDR ook effectief bij andere klachten, zoals fobieën en extreme angst voor (verwachte) toekomstige gebeurtenissen.


De therapie

Bij de start van de behandeling gaat u samen met uw behandelaar na of er een verband is tussen uw klachten en een gebeurtenis die u hebt meegemaakt. Als het om meerdere herinneringen gaat, worden deze allemaal genoteerd en geordend. Zo ontstaan er verschillende groepjes met herinneringen die eenzelfde thema hebben. De therapeut besluit samen met u in welke volgorde de herinneringen behandeld zullen worden. In de praktijk blijkt het meestal niet nodig te zijn om alle herinneringen te behandelen, maar is het voldoende om enkele kenmerkende gebeurtenissen aan te pakken.


Werkwijze

Een EMDR-behandelsessie verloopt via een vast patroon. De therapeut begint met u te vragen om de herinnering waar het om gaat in grote lijnen te beschrijven. Vervolgens wordt gezocht naar het naarste plaatje in deze ‘film’ en wordt nagegaan waarom juist dit plaatje voor u zo naar is. Als u het plaatje helder voor ogen hebt, gaat de therapeut u afleiden door, met tussenpozen, de vingers voor uw ogen heen en weer te bewegen. Terwijl u met uw ogen de bewegingen volgt, daalt langzamerhand de spanning totdat het kijken naar het plaatje geen negatieve emotie meer oproept. In plaats van oogbewegingen kiest de behandelaar er soms voor om gebruik te maken van geluiden via een koptelefoon.


Achtergrond

Dat EMDR een effectieve behandelmethode is, staat vast. Er is inmiddels ook veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de vraag hoe de methode werkt. De meest aannemelijke verklaring op dit moment is dat door de behandeling het natuurlijke verwerkingssysteem in de hersenen wordt gestimuleerd. Door iemand tegelijkertijd twee taken te laten uitvoeren die elk aandacht vragen, wordt het werkgeheugen als het ware overbelast. Dit heeft als gevolg dat de levendigheid van de herinnering minder wordt en daarmee vervaagt.