CHE en Lelie zorggroep werken samen aan toekomstbestendige zorg

CHE en Lelie zorggroep werken samen aan toekomstbestendige zorg

CHE en Lelie zorggroep werken samen aan toekomstbestendige zorg

De Christelijke Hogeschool Ede en Lelie zorggroep gaan samenwerken om zorgmedewerkers en studenten voor te bereiden op de toekomst. Door theorie en praktijk nauw te laten samenwerken, anticiperen beide organisaties slagvaardig op ontwikkelingen als de vergrijzing, steeds zwaardere zorg, schaarste aan zorgpersoneel en technologische innovaties

Genoemde veranderingen stellen zowel de CHE als Lelie zorggroep voor een grote uitdaging. Studenten moeten worden voorbereid op een nieuwe rol, waarin hun kennis en kunde zo goed mogelijk benut moet worden. Huidige medewerkers van Lelie zorggroep en haar divisies Agathos en Curadomi moeten hier ook op worden voorbereid en krijgen dankzij de samenwerking extra mogelijkheden voor opleidingen, cursussen en nascholing.

“We zoeken naar de wisselwerking tussen theorie en praktijk”, zegt Hendrik Jan van den Berg, bestuurder bij Lelie zorggroep. Zo stelt Lelie zorggroep medewerkers beschikbaar die vanuit de praktijk ervaringen kunnen delen op de hogeschool. Anderzijds gaat een groep studenten stagelopen bij Lelie zorggroep of een van haar divisies Agathos en Curadomi. Zij krijgen tijdens die stage op locatie les van een docent van de CHE.

Op deze manier leren zorgprofessionals, zorgstudenten en zorgdocenten van elkaar. Zo kunnen studenten in de zorgpraktijk innovaties testen. Afgelopen jaar zorgde dat bijvoorbeeld al voor een geslaagde pilot van de inzet van innovatieve hulpmiddelen in de thuiszorg bij Lelie zorggroep. Mede dankzij deze pilot gaat Lelie zorggroep deze hulpmiddelen nu structureel inzetten in de thuiszorg.

Ook op andere vlakken dan de zorg gaan beide partijen samenwerken. Denk daarbij aan zaken als preventie door samen na te denken over goede voeding en levensstijl, of de inzet van welzijn die deels de vraag naar zorg kan wegnemen. Ook op het gebied van de christelijke identiteit vinden beide partijen elkaar. Zij werken op dat gebied al samen aan inspiratie, vorming en toerusting van hun medewerkers binnen het lectoraat Bezieling en professionaliteit.

Vanuit deze gedeelde identiteit willen CHE en Lelie zorggroep ook samen het maatschappelijk debat beïnvloeden rond thema’s als zorg, zingeving en ethiek door bijvoorbeeld opiniebijdragen, onderzoek en het organiseren van symposia.

“Oude antwoorden zijn niet meer afdoende”, zegt CHE-bestuurder Harmen van Wijnen. “We zullen innovatief en creatief moeten zijn om de vraagstukken in zorg en in beroepsonderwijs te lijf te gaan.”

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.