Kwaliteit van de zorg verbetert als zingeving onderdeel is van het behandelplan

Kwaliteit van de zorg verbetert als zingeving onderdeel is van het behandelplan

Kwaliteit van de zorg verbetert als zingeving onderdeel is van het behandelplan

Er is meer aandacht nodig voor zingeving in de zorg. Daarom starten Hogeschool Viaa, de Christelijke Hogeschool Ede, Lelie zorggroep en WZU Veluwe een leernetwerk in de eerste lijn waarin zorgmedewerkers en geestelijk verzorgers samen nadenken hoe zij zingevingsvragen kunnen signaleren en beantwoorden in de dagelijkse zorg thuis. Het is onderdeel van een groter project over geestelijke zorg thuis dat wordt gefinancierd door ZonMw.

Met de vorming van het leernetwerk spelen de initiatiefnemers in op een groeiende behoefte onder zorgverleners aan ondersteuning op dit terrein. Bij zorg in thuissituaties krijgt geestelijke zorg bij levensgebeurtenissen en levensvragen niet altijd de aandacht die nodig is. Zorgprofessionals herkennen de behoefte aan geestelijke ondersteuning niet altijd, en als ze het herkennen vinden ze het lastig hierin met geestelijk verzorgers samen te werken. Het leernetwerk gaat deze leemte opvullen. Dit zal gebeuren door op locaties van de genoemde zorginstellingen werkprocessen te ontwikkelen voor samenwerking tussen thuiszorg en geestelijke verzorging in de eerste lijn.

Levensvragen komen steeds vaker terecht bij de zorgprofessional

Bart Cusveller, onderzoeker bij het lectoraat Zorg & Zingeving van Hogeschool Viaa en tevens penvoerder van het nieuwe leernetwerk vertelt: “Veel verpleegkundigen zien de zingevingsvragen bij hun cliënten, maar weten niet hoe ze dit moeten oppakken. Door het wegvallen van de rol van de kerk bij deze zingevingsvragen, komen levensvragen steeds vaker terecht bij de zorgprofessional. Zij weten niet altijd naar wie ze moeten verwijzen om daar mee om te gaan.” Simon Polinder zal als associate lector Christelijke Professie aan de Christelijke Hogeschool Ede het onderzoek begeleiden vanuit zijn ervaring met actieonderzoek in relatie tot levensbeschouwelijke thema’s.

Samenwerking verpleegkundigen en geestelijk verzorgers

Door samen te werken in het nieuw te vormen leernetwerk kijken de partners hoe de ondersteuning bij zingevingsvragen vorm kan krijgen door samenwerking tussen verpleegkundigen en geestelijk verzorgers. Hiervoor worden in de zorgteams zogenoemde ‘aandachtsvelders zingeving' ingevoerd en contacten gelegd met geestelijk verzorgers binnen en buiten de zorgorganisaties. Op deze manier wordt de handelingsverlegenheid om zingevingsvraagstukken van cliënten te benoemen verminderd en de kwaliteit van het professionele handelen verhoogd.

Het leernetwerk wil tegemoet komen aan de leemte die is ontstaan door eenzaamheid en verlieservaringen, zodat de ervaren kwaliteit van leven verbetert. Cusveller: “Als je niet kunt ingaan op de diepste waarden in iemands leven, of als je de impact van belangrijke ‘life events’ niet kunt plaatsen, dan kan fysiek leed vergroot worden door geestelijk leed. Met dit leernetwerk willen we vooral mensen de weg helpen vinden om dit te voorkomen.”

Reacties

Uw reactie

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.