Lelie zorggroep doet mee aan Pact voor de Ouderenzorg

Lelie zorggroep doet mee aan Pact voor de Ouderenzorg

Lelie zorggroep doet mee aan Pact voor de Ouderenzorg

Lelie zorggroep is een van de partijen die vandaag samen met minister Hugo de Jonge van VWS het Pact voor de Ouderenzorg sloten. De deelnemers aan het pact komen samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

Aan het pact nemen niet alleen zorgpartijen deel, maar ook verzekeraars, gemeenten, belangenbehartigers en bedrijven zoals Albert Heijn en KPN.

Namens Lelie zorggroep ondertekende Saskia Kroes, teamleider en projectleider praktijkgestuurd leren. Zij is vanaf het begin betrokken bij de gesprekken over het pact. “Wij hebben onder andere aangedragen dat de financiering van de zorg soepeler moet verlopen. Zodat mensen makkelijker kunnen overgaan van zorg thuis naar revalidatie of verpleeghuiszorg en terug. Ook willen we de samenwerking met welzijnsorganisaties verbeteren en echt werk maken van het wijkgericht werken. Al deze inbreng is meegenomen in het pact.”

Samenwerkingsverband

Nederland heeft een grote opgave voor de boeg op het gebied van ouderenzorg. Nu al zijn er 1,3 miljoen 75-plussers, maar in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen. Dat betekent veel voor de manier waarop we de zorg inrichten in ons land. Een samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en met ouderen werkt de krachten bundelt, ontbreekt nog.

De deelnemende partijen hebben als belangrijkste zaken afgesproken om:

  • de trend van stijgende eenzaamheid onder ouderen te keren;
  • te zorgen dat ouderen langer thuis willen en kunnen blijven wonen, met de juiste zorg en ondersteuning;
  • de verpleeghuiszorg te verbeteren zo dat ouderen er de juiste zorg krijgen en de aandacht die zij verdienen, zoveel mogelijk vergelijkbaar met thuis.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De ondertekenaars onderstrepen met het sluiten van dit landelijk Pact voor de Ouderenzorg de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leven van ouderen en verbinden zich aan het meedenken en meedoen met concrete plannen en acties. Het pact wordt in drie programma’s verder uitgewerkt en er worden afspraken gemaakt over de specifieke invulling van acties en wie daarvoor aan zet is. Het pact is het begin van een proces met als doel ouderen in Nederland te laten merken dat de zorg en ondersteuning voor hen, en de generaties daarna, beter wordt.

De tekst van het Pact kunt u hier lezen.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.