Nieuw bestuur van de vriendenstichting

Nieuw bestuur van de vriendenstichting

Nieuw bestuur van de vriendenstichting

Per 22 juni is er een nieuw bestuur voor de stichting Vrienden van Lelie zorggroep gestart. Daarmee komt de stichting in een nieuwe fase: de opstart is een feit en nu gaat er gebouwd worden. Vrienden gaan geworven worden en projecten worden gestart rond locaties en teams om formele zorg te verbinden met informele zorg.

 

 

 

 

 De vriendenstichting komt door deze bestuurlijke verandering wat meer op afstand te staan van zorg- en hulpverleningsorganisatie Lelie zorggroep. Joost Zielstra treedt terug als bestuurslid en naast Hendrik Jan van den Berg, die bestuurslid blijft, treden zes nieuwe bestuursleden aan. Daarmee bestaat het bestuur, dat vooral een toezichthoudende functie heeft, de volgende samenstelling:

 • Ed van Hell, voorzitter
  Eigenaar Dissidenk en voormalig directeur stichting Ontmoeting
 • Elbert Dijkgraaf, vicevoorzitter
  Hoogleraar empirische economie van de publieke sector Erasmus Universiteit, voormalig Tweedekamerlid SGP en voorzitter RvT Lelie zorggroep
 • Harmen van Wijnen, secretaris
  Directeur van het ABP, pensioenfonds voor overheid en onderwijs
 • Wim de Winter, penningmeester
  Managing Director bij Verwi Holland en bestuurslid stichting Chaverim
 • Hendrik Jan van den Berg, algemeen bestuurslid
  Lid Raad van Bestuur Lelie zorggroep
 • Rina Molenaar, algemeen bestuurslid
  Directeur-bestuurder Woord en Daad
 • Jan van der Stoep, algemeen bestuurslid
  Bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie, Wageningen University & Research en Lector Bezieling & Professionaliteit, Christelijke Hogeschool Ede


De kersverse voorzitter, Ed van Hell, benadrukt het belang van de vriendenkringen: 'De inzet van vrijwilligers is in onze tijd van groot belang. Ik ben ervan overtuigd dat er binnen de christelijke zorg heel veel mogelijkheden zijn om deze inbreng te vergroten. Mooi dat Lelie zorggroep hier speciaal aandacht voor vraagt. Ik hoop dat de kring van vrienden heel groot zal worden, waardoor christelijke naastenliefde praktisch zichtbaar wordt in onze samenleving.'

De vrienden van Lelie zorggroep geloven in liefdevolle en persoonlijke zorg, waarin cliënten niets te kort komen. Het voorbeeld van Jezus Christus om anderen te dienen vuurt ons hiertoe aan. We leven in een tijd waarin steeds meer mensen een beroep doen op de zorg. Het aantal zorgmedewerkers is echter beperkt en de reguliere middelen zijn niet altijd toereikend. Het is dan ook belangrijker dan ooit om samen de schouders te zetten onder liefdevolle zorg. De Vrienden van Lelie zorggroep ondersteunt initiatieven en projecten om meer mogelijk te maken voor de cliënten van Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep Wonen, Zorg en Welzijn.

Meer informatie over de vriendenstichting van Lelie zorggroep? Kijk op www.vriendenvanleliezorggroep.nl (binnenkort een nieuwe site)!

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.