In- en exclusiecriteria voor dementiezorg

clientsiloam

In- en exclusiecriteria voor dementiezorg

Als er vermoedens zijn dat u of een naast familielid dementie heeft of wanneer de diagnose al is gesteld, dan kan dat veel vragen oproepen. Vragen over bijvoorbeeld de oorzaak van de ziekte en het verloop ervan, over de mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning of over de hulp en begeleiding die mantelzorgers kunnen krijgen.
Cliënten met vragen over dementie kunnen vanaf de eerste fase terecht bij een van de casemanagers dementie van Lelie zorggroep, Agathos of Curadomi. De casemanager dementie kan begeleiden in elke fase van deze ziekte.
Op het moment dat thuiswonen niet meer lukt, kunnen cliënten terecht in een van de huizen van Lelie zorggroep. In onze verpleeghuizen in Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Woudenberg en Barneveld bieden wij persoonsgerichte zorg aan onze bewoners met dementie.

Lelie zorggroep hanteert in- en exclusiecriteria voor de dementiezorg die wij op onze locaties bieden. Op basis van deze criteria kan worden besloten om u of uw naaste al dan niet toe te laten tot een van onze locaties of tot overplaatsing naar een andere locatie. Ons doel is om u op de juiste plaats de juiste zorg te bieden.

Wij bieden dementiezorg op onze verpleeghuisafdelingen en in onze kleinschalige woonvormen.

Verpleeghuisafdeling

Op onze verpleeghuisafdelingen kunt u langdurig verblijven. Wij bieden een passend woonklimaat met veiligheid, geborgenheid en structuur. Complexe lichamelijke zorg kan onderdeel zijn van uw zorgvraag, waarbij uw dementie de hoofdgrondslag blijft.

Kleinschalige woonvorm

Ook in onze kleinschalige woonvormen kunt u langdurig verblijven. Wij bieden kleinschalige zorg in een huiselijke en warme omgeving. Waar mogelijk betrekken we u bij alledaagse activiteiten rondom het gezamenlijke huishouden zoals de maaltijden.

Inclusiecriteria

U kunt mogelijk bij ons worden opgenomen als de volgende punten van toepassing zijn (let op: niet álle punten hoeven van toepassing te zijn):

 • U heeft een zorgprofiel of zorgzwaartepakketindicatie 5 of 7 met dementie als eerste grondslag; en/of
 • U heeft een BOPZ-indicatie (Wet bijzondere openingen in psychiatrische ziekenhuizen); en/of
 • U en/of uw eerste contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger is op de hoogte van de vrijheidsbeperkende maatregelen die van toepassing kunnen zijn; en/of
 • Op basis van gedrag, levensloopgeschiedenis en sociale contact is onze verpleeghuisafdeling of kleinschalige woonvorm de best passende plek voor u.

Voor afdeling Het Baken in verpleeghuis Pniël geldt als aanvullend inclusiecriterium:

 • Er is sprake van loopdrang.

Het Baken betreft een grootschalige woonomgeving met ruimte voor beweging zoals lopen en rollen.

Exclusiecriteria

Als onderstaande van toepassing is, is opname voor dementiezorg mogelijk uitgesloten:

 • Er is sprake van gedrag (zoals agressie) dat onveiligheid met zich meebrengt voor medebewoners en/of personeel;
 • Er is sprake van een zorgprofiel of zorgzwaartepakket dat niet past bij de inclusiecriteria.

Voor afdeling Baken in verpleeghuis Pniël gelden als aanvullende exclusiecriteria:

 • Er is sprake van suïcidaal gedrag;
 • U heeft geen BOPZ-indicatie;
 • U heeft behoefte aan een kleinschalige woonomgeving;
 • U heeft lichte neurocognitieve stoornissen;
 • U heeft een psychiatrische grondslag.

Meer informatie

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de mogelijkheden rondom opname? Neem contact op met onze zorgadviseurs. Zij staan u graag te woord. U kunt bellen naar (010) 272 64 30 (bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur) of een e-mail sturen naar zorgadviesbureauwzw@leliezorggroep.nl. Wij nemen binnen drie werkdagen contact met u op.

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.