In- en exclusiecriteria voor wonen met verzorging

clientatrium

In- en exclusiecriteria voor wonen met verzorging

Lelie zorggroep hanteert in- en exclusiecriteria voor wonen met verzorging. Op basis van deze criteria kan worden besloten om u of uw naaste al dan niet op te nemen of tot overplaatsing naar een andere locatie. Ons doel is om u op de juiste plaats de juiste zorg te bieden.

Wonen met verzorging is uitsluitend mogelijk in onze locatie Atrium. In Atrium bieden wij langdurige zorg. Er is sprake van een rustig woonklimaat voor somatische (dat wil zeggen: lichamelijke), laagcomplexe zorg.

Inclusiecriteria

U kunt mogelijk in Atrium worden opgenomen als de volgende punten van toepassing zijn (let op: niet álle punten hoeven van toepassing te zijn):

  • U heeft een zorgprofiel of zorgzwaartepakketindicatie 4 of 6 zónder behandeling en zónder BOPZ-maatregelen (Wet bijzondere openingen in psychiatrische ziekenhuizen); en/of
  • U bent geïndiceerd voor laagcomplexe zorg zónder multidisciplinaire zorg; en/of
  • U bent geïndiceerd voor laagcomplexe zorg met eerstelijnsverblijf (zorgprofiel of zorgzwaartepakket 3); en/of
  • U bent geïndiceerd voor een logeeropname (kortdurend verblijf).

Exclusiecriteria

Als onderstaande van toepassing is, is opname in Atrium mogelijk uitgesloten:

  • Er is sprake van BOPZ-maatregelen;
  • U heeft intensieve multidisciplinaire zorg c.q. hoogcomplexe zorg nodig;
  • Er is sprake van gdragsproblematiek en dwaalneiging.

Meer informatie

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de mogelijkheden rondom opname in Atrium of elders? Neem contact op met onze zorgadviseurs. Zij staan u graag te woord. U kunt bellen naar (010) 272 64 30 (bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur) of een e-mail sturen naar zorgadviesbureauwzw@leliezorggroep.nl. Wij nemen binnen drie werkdagen contact met u op.

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.