Over onze vriendenstichting | Lelie zorggroep

Zorg voor elkaar!

Zorg voor elkaar!

Hebt u zorg of hulp nodig? Wij helpen u graag vanuit onze christelijke overtuiging. Kijk op het kaartje voor ons aanbod bij u in de buurt.

Over onze vriendenstichting

Vrienden van Lelie zorggroep ondersteunt het werk van Lelie zorggroep. Vrienden van Lelie zorggroep biedt een platform om lokale initiatieven vanuit het vriendennetwerk van Lelie zorggroep te faciliteren en te ondersteunen. Ook ondersteunt ze de uitwerking van de Christelijke identiteit van Lelie zorggroep, door een bijdrage te leveren aan de vormgeving van levensbeschouwing, cultuur en ethiek.

Dit wordt uitgevoerd door fondsenwerving via donateurs, kerken, het bedrijfsleven en nalatenschappen. Ook ondersteunt Vrienden van Lelie zorggroep door de verkoop van producten, het bieden van vrijwilligerswerk en het organiseren van acties en evenementen.

Lelie zorggroep biedt van harte vanuit een christelijke levensovertuiging ouderenzorg, thuiszorg, begeleiding, behandeling en hulpverlening. Vrienden van Lelie zorggroep maakt de voorzieningen en activiteiten mogelijk aanvullend op de reguliere zorg. Op deze manier wilt Vrienden van Lelie zorggroep de zorg- en hulpverlening van Lelie zorggroep meerwaarde geven.

Voor de officiële formulering van onze doelstelling, verwijzen we u door naar de statuten van de stichting.

Missie en visie

Stichting Vrienden van Lelie zorggroep maakt vriendschappen mogelijk gericht op wederkerigheid, verbinding en nabijheid. Door deze vriendschappen weten de cliënten en medewerkers zich gesteund door de lokale samenleving. De vriendschappen geven onze zorg en hulpverlening meerwaarde.

Vrienden van Lelie zorggroep creëert ruimte voor lokale verbinding, activiteiten en voorzieningen die aanvullend zijn op de reguliere zorg en hulpverlening. Vriendschap ontstaat in het dagelijks contact. Vrienden zien de resultaten van hun inzet, willen betrokken blijven en nodigen nieuwe vrienden uit om er bij te horen.

Statuten en beleidsplan

Graag zijn we transparant over de stichting. Als u geïnteresseerd bent, kan u hier de statuten en het beleidsplan lezen. 

Statuten van Stichting Vrienden van Lelie zorggroep

Beleidsplan 2019 van Stichting Vrienden van Lelie zorggroep

Bestuur

  • Hendrik Jan van den Berg

 

  • Joost Zielstra

Visie bestuur

Godfried Bomans heeft gezegd: ‘Het is niet zozeer in nood dat men zijn vrienden kent; een echte vriend verheugt zich in je voorspoed’. Zo is het met onze vriendschap. We delen samen de passie voor de bewoners bij Lelie zorggroep en de cliënten voor Lelie zorggroep. Als vriend draagt u bij aan onze zorgzame democratie in Nederland. Als vriend van Lelie zorggroep draagt u bij aan een samenleving waarin we omzien naar elkaar én aan het welzijn van de mensen die aan onze zorg en hulp zijn toevertrouwd.’

Contact

Contactgegevens Stichting Vrienden van Lelie zorggroep
T 0900 22 44 777
E vrienden@leliezorggroep.nl

Bezoekadres
Hoofdweg 222
3067 GJ Rotterdam

Kvk en RSIN en rekeningnummer Stichting Vrienden van Lelie zorggroep

  • KvK nummer: 73133434
  • RSIN nummer: 859367976
  • Rekeningnummer: NL60 INGB 0009 1051 06 

 

 

 

 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.