Tevredenheid cliënten | Lelie zorggroep

ouderenbijelkaar

Tevredenheid cliënten

Het is belangrijk om te weten wat u vindt van de zorg en hulp die wij leveren. Daarom vragen we cliënten en mantelzorgers om mee te werken aan tevredenheidsonderzoeken en hun mening kenbaar te maken op Zorgkaart Nederland.

Uw waardering kan anderen helpen om ook voor onze organisatie te kiezen. Wij op onze beurt doen ons voordeel met uw mening door waar mogelijk verbeteringen door te voeren. Verder zijn gegevens over cliënttevredenheid belangrijk voor de zorgverzekeraars met wie wij contracten afsluiten.

Hoe wij tevredenheid meten

De Net Promotor Score is een manier om uit te drukken hoe tevreden cliënten zijn en hoe waarschijnlijk het is dat zij ons zouden aanbevelen bij anderen. De Net Promotor Score kan worden uitgedrukt in een percentage of in een cijfer. Wij gebruiken een cijfer. Waarbij een negatief cijfer aanduidt dat cliënten niet aanbevelen en een positief cijfer aanduidt dat cliënten juist wel aanbevelen voor een partij te kiezen.

De gemeten tevredenheid

In het najaar van 2019 heeft opnieuw een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek onder onze cliënten plaatsgevonden. Binnen de locaties zijn 196 reacties binnengekomen. De gemiddelde tevredenheid van cliënten in onze locaties scoorde daarbij een 7,4. De bijbehorende NPS score is +16. Dat betekent dat de meerderheid van de cliënten ons zou aanbevelen bij anderen. 
Binnen zorg thuis kregen we 1715 reacties. De gemiddelde tevredenheid is binnen zorg thuis is een 8,2. De bijbehorende NPS score is +49. Dat betekent dat een overgrote meerderheid ons zou aanbevelen bij anderen.

 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.