“Er ontstond weer verbinding en respect voor elkaar”

“Er ontstond weer verbinding en respect voor elkaar”

“Er ontstond weer verbinding en respect voor elkaar”

Met behulp van de SCHIP-methode

Meneer en mevrouw Hoek* kwamen in hun huwelijk terecht in een moeilijke periode. Samen met hulpverleners van Agathos gingen ze aan de slag met de SCHIP-methode. Dankzij deze methode ontstond er weer verbinding en konden ze elkaars meningen respecteren. “Het heeft ons geholpen om dingen bespreekbaar te maken, zodat we er weer mee verder kunnen,” vertelt mevrouw. Ze kijken positief terug op de gesprekken.

Kunt u kort iets over uzelf vertellen?

“We zijn beiden eerder getrouwd geweest en hebben allebei onze partner verloren aan de dood. Ik heb kinderen uit mijn eerste huwelijk. En we hebben samen nog twee kinderen gekregen. Allebei hebben we qua lichamelijke gezondheid veel meegemaakt in ons leven en in onze families hebben we veel mensen verloren. In de eerste jaren van ons huwelijk kwamen we in aanraking met jeugdzorg en uithuisplaatsing van mijn kinderen uit mijn eerste huwelijk. Dit veroorzaakte bij ons en ons gezin veel onrust, verdriet en schade. Hierdoor raakten we ook het vertrouwen in onszelf en in onze rol als ouders kwijt,” vertelt meneer Hoek.

Hoe kwam u in aanraking met Agathos hulpverlening?

Meneer: “Een voogd die bij ons gezin betrokken was, vond het belangrijk dat er werd bemiddeld tussen ons en het pleeggezin van mijn dochter. Deze voogd verwees ons door naar Agathos.”

Wat was de aanleiding om Agathos hulpverlening in te schakelen?

Mevrouw Hoek vertelt: “We hebben veel meegemaakt en veel mensen verloren in ons leven. De voogd zei dat er iets moest gebeuren om dit een plek te kunnen geven. Het was belangrijk om samen helder te krijgen welke impact deze gebeurtenissen op ons leven hadden en om te zorgen dat er weer verbinding ontstond in ons samengestelde gezin. Op dat moment was er namelijk weinig vertrouwen in elkaar. We hadden weinig contact met de meeste kinderen van vader Hoek. Ik richtte me vooral op het huidige gezin en voelde wantrouwen en boosheid naar de kinderen van vader door de manier waarop ik was neergezet als moeder. We verloren allebei het vertrouwen in de hulpverlening.”

Kunt u kort uw situatie van toen omschrijven?

Meneer Hoek: “Doordat ik het fysieke contact met de kinderen uit mijn eerste huwelijk miste en mevrouw Hoek het contact uit de weg ging vanwege wantrouwen en pijn, dreigden we de verbinding met elkaar te verliezen. Er was sprake van pijn en wederzijds onbegrip. De kinderen uit mijn eerste huwelijk en de kinderen uit mijn huidige huwelijk hadden weinig tot geen contact met elkaar.”

Hoe verliep het contact en de gesprekken met de hulpverlener?

“Het contact met de hulpverlener was positief. We hebben er veel aan gehad en veel geleerd. Er was begrip en er werd naar ons geluisterd. De hulpverlener gaf ons vertrouwen, zodat wij ook weer leerden vertrouwen, ook in de hulpverlening,” vertelt meneer Hoek. Mevrouw vult aan: “Er was begrip voor onze situatie met de schade die achter ons lag en de schade die dit had veroorzaakt in het nú.”

Samen met de hulpverlener ging u aan de slag met de SCHIP-aanpak. Wat houdt dat in?

“De SCHIP-methode gaat eerst in op de start van de relatie en het moment waar het ging 'schuiven', dus waar we met elkaar uit verbinding raakten. Samen keken we naar de verliezen die zijn geleden en die vaak de oorzaak en de aanjager waren van conflicten. Daarbij keken we ook naar onze manier van reageren op deze situaties. Daardoor kregen we meer inzicht in onszelf en de ander. Hierdoor ontstond begrip. Vervolgens werkten we aan de communicatie: hoe kan ik ervoor zorgen dat de ander zich door mij begrepen voelt en andersom? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de ander mij hoort en weet wat ik voel of bedoel, zonder dat diegene het met me eens hoeft te zijn? Op deze vragen gingen we in. Verder hebben we gepraat over de achterliggende periode, waarbij we gestimuleerd werden om ons volledig uit te spreken. En we bedachten op welke manier we deze periode konden markeren en afsluiten. Tot slot werkten we aan het vertrouwen voor de toekomst. We bespraken wat we hierin van elkaar nodig hadden en hoe we elkaar hierin konden helpen.”

Welke invloed had de SCHIP-methode op de relatie met uw partner?

Meneer Hoek vertelt: “De SCHIP-methode heeft mij geleerd wie ik ben en wat mijn positie is in het gezin en de familiekring. Door middel van de SCHIP-aanpak wisten de hulpverleners aan te wijzen waarin ik dreigde vast te lopen in de relatie met mijn vrouw.” Mevrouw: “Het heeft ons geholpen om dingen bespreekbaar te maken, zodat je er weer mee verder kunt. Ik durfde hierdoor meer te zeggen en meer te laten zien.”

Hoe heeft u de gesprekken met elkaar ervaren?

“Als heel positief en waardevol.”

Kunt u de relatie met uw partner nu omschrijven en hoe heeft de SCHIP-methode hier een rol in gespeeld?

Meneer Hoek: “Ik zeg niet dat onze relatie heel slecht was, maar als we niet de SCHIP-aanpak hadden gevolgd, dan waren we wel averij opgelopen en de verbinding met elkaar kwijt geraakt. Door middel van de SCHIP-methode ontstond er verbetering en kwam er meer ruimte voor ieders eigen gevoel. Het gevoel dat je mag zijn wie je bent en hier ook gehoor aan kunt geven. Samengevat was het heel nuttig en waardevol. Het vertrouwen in de hulpverleners is wel een voorwaarde. Wij vinden het ook mooi dat de hulpverleners het samen deden. Ze vulden elkaar aan, waren verschillend, maar hadden ieder hun eigen expertise. Als het nodig was, zou ik het nog wel een keer willen doen.”

Mevrouw: “Er is meer respect voor elkaar, omdat je meer begrip hebt gekregen voor elkaar. We hebben meer inzicht in waar de schoen wrong en we respecteren ook de verschillen.”

 

*We gaan met respect om met onze cliënten en zullen geen echte namen noemen of concreet herleidbare situaties beschrijven.

Klik hier voor meer informatie over de SCHIP-methode. Meer weten over de methodieken waarmee wij werken in de hulpverlening? Bekijk dan: www.agathos-hulpverlening.nl/methodieken.

Door: Gerjanneke Polinder

Reacties

Uw reactie

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.