Herinneringen voor het leven

Herinneringen voor het leven

Herinneringen voor het leven

Een groot deel van de cliënten die zorg krijgen thuis of binnen onze verpleeghuizen zijn tachtig jaar of ouder. Een deel van hen krijgt te maken met de diagnose dementie, wat vaak een reden is om uiteindelijk te verhuizen naar een verpleeghuis. Door geheugenproblemen verliest iemand steeds meer regie over het eigen leven. Het kortetermijngeheugen is aangetast, terwijl de herinneringen van vroeger blijven. Bepaalde technologie kan helpen om, zeker in de beginfase, iemand te helpen om de regie zoveel mogelijk zelf te behouden. Dit zijn vaak heel praktische oplossingen, zoals een digitale agenda in de vorm van een fotolijst, een medicijndispenser die op de juiste tijden de medicatie uitgeeft, een robotje dat helpt te herinneren bij de dagelijkse activiteiten, of een coach die via beeldbellen elke dag even een praatje maakt en de dag doorneemt. Het gaat dan dus om herinneringen voor de dagelijkse dingen zoals eten, medicatie innemen of bewegen. Hier wordt met name in de thuiszorg veel gebruik van gemaakt.

Daarnaast zijn er technologische of soms hele simpele toepassingen die helpen bij het bovenhalen van herinneringen aan vroeger. Deze worden vooral in verpleeghuizen gebruikt, waar mensen wonen die verder gevorderd zijn in de dementie. Denk aan een digitale fotolijst met foto's van vroeger, een box of boek vol met spullen die herinneringen oproepen of een film met beelden van de vroegere woonplek. Het ophalen van positieve herinneringen is bij mensen met dementie heel belangrijk. De positieve emoties die loskomen zorgen er onder andere voor dat angst en onrust afneemt en er daardoor weer beter contact gemaakt kan worden. Het versterkt daarnaast de identiteit en het zelfvertrouwen doordat iemand weer bewust is van wie hij of zij is.

Wanneer iemand zorg krijgt van ons, zowel thuis als in het verpleeghuis, wordt gevraagd naar belangrijke levensgebeurtenissen en specifieke wensen of behoeften, om zo de zorg hierop aan te sluiten en bepaalde activiteiten te organiseren of technologie in te zetten. Aangezien veel cliënten boven de tachtig jaar oud zijn, hebben zij vaak de Tweede Wereldoorlog (bewust) meegemaakt. Ook deze herinneringen kunnen levendig aanwezig blijven of naar boven komen, ook tijdens de dementie. Het maakt een belangrijk onderdeel uit van iemands identiteit en heeft mogelijk gevolgen gehad voor de rest van het leven. Het is mooi als de zorg hierop kan aansluiten en ook oog kan hebben voor iets wat al lang geleden is gebeurd, maar nog steeds belangrijk kan zijn. En wat voor iedereen, jong of oud belangrijk is om te blijven herinneren of herdenken. Niet iets om uit de weg te gaan of iemand niet mee te confronteren. Het is juist belangrijk om hierover het gesprek te blijven aangaan en deze herinneringen niet weg te stoppen.

Een mooie uitdaging voor iedereen vandaag: vraag vandaag eens een oudere in je omgeving, of een cliënt waarvoor je vandaag zorgt, naar de oorlog en wat het voor diegene heeft gedaan. Wie weet wat een mooi gesprek dit oplevert!

 

Onze zorg- en hulpverleners - met uiteenlopende functies - schrijven regelmatig een persoonlijk blog over hun (werk)ervaringen, grappige anekdotes of ander interessant leesvoer. Lees hier onze blogs en verhalen.

Ben jij op zoek naar werk met waardering? Kijk op werkenmetwaardering.nl voor onze vacatures.

Reacties

Uw reactie

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.