Hoop na ondertoezichtstelling

Hoop na ondertoezichtstelling

Hoop na ondertoezichtstelling

Hoe hulp van o.a. Agathos Jacqueline weer hoop heeft gegeven

Trauma’s, huiselijk geweld, jeugdbescherming en een ondertoezichtstelling: Jacqueline (49) heeft veel meegemaakt in haar leven. Inmiddels ontvangt ze 4 jaar hulp van Agathos en deelt ze haar verhaal. “Ook als er geen licht aan het eind van de tunnel lijkt te zijn, kan een goede samenwerking met hulpverleners de situatie echt verbeteren.”

Jacqueline: “Ik ben moeder van drie kinderen van 14, 11 en 10 jaar oud. Op dit moment woon ik samen met hen in een rijtjeshuis op de Veluwe. Ik ben geboren in een liefdevol gezin en christelijk opgevoed. Inmiddels ben ik twee keer getrouwd geweest, maar ook beide keren weer gescheiden door huiselijk geweld”, deelt ze eerlijk. Na haar scheiding stond Jacqueline er alleen voor, maar een volgende relatie bracht nieuwe uitdagingen met zich mee. Toen de kinderen geboren werden, kwamen trauma's uit het verleden bij beide partners naar boven. “Mijn tweede man wilde geen hulpverlening over de vloer. Als ik vertelde dat ik dat wel wilde, dan zei hij: ‘Als je hulpverlening binnenlaat, dan raak je de kinderen kwijt.’ Dat was heel angstig voor mij. Voor mijn gevoel stond ik er echt alleen voor. We hadden weinig contact met andere mensen en er was weinig stabiliteit.” Na een aantal jaar besluit Jacqueline te gaan scheiden. Het gaat niet meer. 

Ondertoezichtstelling

Direct na de scheiding laat Jacqueline hulpverlening toe, omdat ze zich realiseert dat ze het niet meer alleen kan. “In 2020 ging het echt niet meer. Na twee scheidingen en zoveel huiselijk geweld, had ik echt hulp nodig. Ik liet de kinderen hun eigen gang gaan, waardoor de situatie thuis spaak liep.” Er waren veel ruzies en dreigingen. Eigenlijk waren er geen regels. Jacqueline raakte haar moederrol kwijt en de oudste dochter nam die rol over. Op dat moment werd er een ondertoezichtstelling (OTS) uitgesproken door de rechtbank. Jeugdbeschermer Jasmijn Leusveld (Jeugdbescherming Gelderland) werd betrokken bij het gezin. “Er lag dus een advies klaar om de kinderen uit huis te plaatsen”, vertelt Jacqueline. “Dit plotselinge advies voor uithuisplaatsing maakte mij heel wantrouwend en achterdochtig richting hulpverleners. Kennissen van mij vertelden dat een OTS het einde van de wereld was. Ik werd daar bang van.”

Toch bood deze periode ook hoop. De jeugdbeschermer besloot eerst hulpverlening in te zetten, en zo kwam Agathos in beeld. Ingrid is werkzaam als ambulant jeugdhulpverlener bij Agathos en vertelt: “Jacqueline kreeg van de Jeugdbescherming nog een eerlijke kans. Er was in die tijd veel onrust, angst en onduidelijkheid bij Jacqueline en de kinderen. Bij de start van de hulpverlening richtten we ons op ondersteuning bij het opvoeden, het aanpakken van de hoardingproblematiek (ofwel verzamelstoornis) en kindercoaching.”

Met steun van Agathos en andere hulpverleners leerde Jacqueline haar opvoedvaardigheden verbeteren en het huis weer bewoonbaar maken. Ingrid vertelt: “Na een tijdje nam Agathos de coördinatie van de zorg deels op zich. Ondertussen kregen alle kinderen hulp van de jeugd GGZ. De jongste twee gingen daarnaast nog naar een zorgboerderij. Toen de juiste hulpverlening ingezet werd, ging het zichtbaar beter met de kinderen. Daardoor kreeg Jacqueline de rust om op een positieve manier te werken aan haar opvoedvaardigheden.”

Verscheurde huisregels

Dankzij de opvoedondersteuning lukte het Jacqueline steeds beter om haar moederrol weer in te nemen. “Ik leerde dat opvoeden anders werkt en heb mijn opvoedstijl veranderd. Zo leer ik nu om regels te stellen voor de kinderen en weet ik wat goed is voor de kinderen. Op die manier wil ik hen lerend begeleiden naar het volwassen worden.” De huisregels die aan het begin van het traject werden opgesteld, werden dagelijks verscheurd en weggehaald tijdens escalerende ruzies. Inmiddels hangen de huisregels nu ruim een jaar op de kastdeur.

Hulpverlener Ingrid: “Door een goede samenwerking tussen school, de hulpverleners, het netwerk en de jeugd GGZ weten we elkaar snel te vinden en is het vertrouwen bij Jacqueline in hulpverleners en anderen deels hersteld. Jacquelines netwerk van vrienden, familie en kerk is in de loop van de tijd groter geworden. Daar ervaart ze veel steun van.”

“Eigenlijk had ik nooit gedacht dat opvoeden zo ontzettend leuk zou kunnen zijn!” - Jacqueline

Stoppen met OTS

Sinds kort is de jeugdbeschermer gestopt met de ondertoezichtstelling. Agathos en de andere hulpverleners blijven betrokken nu de hulpverlening in vrijwillig kader verder gaat. De kinderen kennen nu mensen waar ze naartoe kunnen als dat nodig is. “Ik ben blij dat de OTS gestopt is en dat vind ik ook echt een compliment. Tegelijkertijd vind ik het erg spannend”, erkent Jacqueline. “Ik heb vertrouwen gekregen in de hulpverleners en voel geen oordeel, waardoor ik ingewikkelde zaken eerlijk durf te bespreken. Dat raad ik ook anderen aan die te maken krijgen met een OTS of hulpverlening.” Jacqueline vindt de afstemming tussen de verschillende hulpverleners uniek. Ze ervaart dat de vier organisaties samenwerken als één team. Zo is er om de paar maanden een Multi Disciplinair Overleg (MDO) om de gang van zaken te bespreken. De onderlinge lijntjes zijn kort en Jacqueline voelt zich daardoor betrokken. “Ik ben ontzettend dankbaar dat mijn kinderen nog bij mij wonen. Door de tijd heen merk ik dat het opvoeden steeds beter gaat.” Ingrid vult aan: “Er is nu een duidelijke vooruitgang te zien en we werken er samen (met het netwerk) aan om de thuissituatie stabiel te houden.”


Foto (v.l.n.r.): Ingrid Kruik (Agathos hulpverlening team Veluwe), Els Venus (jeugd GGZ), cliënt Jacqueline en Jasmijn Leusveld (jeugdbeschermer JBGLD)


‘Hoarding’ begeleiders (v.l.n.r.): Willeke Schaap (ThuiszorgInHolland) en Rianne Lobbezoo (hoardingspecialist Agathos hulpverlening Veluwe)

*Dit artikel is geplaatst met toestemming van de cliënt en betrokkenen.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.