Hulpverlener Marita werkt als kartrekker e-health

Hulpverlener Marita werkt als kartrekker e-health

Hulpverlener Marita werkt als kartrekker e-health

Marita Vuik werkt als intensief ambulant hulpverlener in team Capelle a/d IJssel. In haar rol als kartrekker e-health maakt ze regelmatig gebruik van online hulpverlening. Zo helpt ze collega’s bij vragen over e-health en ze deelt positieve ervaringen met cliënten. “Het heeft meneer nog meer motivatie gegeven om de online module verder te gaan vervolgen.”


Wat is je rol als kartrekker e-health in jouw team en wat zijn je ervaringen daarmee?

“Als kartrekker ben ik het aanspreekpunt in ons team voor vragen over e-health en zet ik het onderwerp af en toe op de agenda van het teamoverleg. De kartrekkers houden elkaar onderling op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van e-health en daar informeren wij ons team weer over. Eén van de doelen als kartrekker is om collega's te enthousiasmeren en hoe leuk is het dan om successen met elkaar te delen!

Ik merk dat collega's mij goed weten te vinden, vooral met vragen over NewHealth (online hulpverleningsmodules). Soms krijg ik hele praktische of technische vragen. Zelf ben ik niet enorm digitaal vaardig, maar gelukkig zijn andere collega's dat juist wel, dus samen komen we er weer uit.”


Kan je meer vertellen over e-health?

“E-health is online hulpverlening. Wij bieden dat aan door middel van beeldbellen, de online hulpverleningsmodules via NewHealth of apps (zoals Vraag-app of Grow-it). E-health is een extra hulpmiddel in onze hulpverlening, naast het persoonlijke contact dat we hebben met de cliënt. We zijn daardoor extra flexibel, omdat we niet aan tijd of plaats gebonden zijn.

In coronatijd is e-health heel belangrijk voor ons geworden, omdat we toen minder vaak langs de cliënt konden. De implementatie van bijvoorbeeld beeldbellen is toen versneld in onze teams. We zijn toegerust door een cursus beeldbellen te volgen, waarbij we een methodiek hebben aangeleerd die aansluit bij onze andere methodieken.

Het doel van e-health is dat het een bijdrage levert aan de doelen die gesteld zijn in het hulpverleningsplan, zodat deze sneller of beter behaald kunnen worden. Daarnaast geven we door middel van e-health de cliënt meer eigen regie, bijvoorbeeld doordat hij of zij in eigen tijd verder kan werken aan de module. Ook werken we als hulpverleners efficiënter en flexibeler, omdat we minder reistijd hebben en doelgericht snel tot de kern kunnen komen in een gesprek.”


Welke plaats neemt e-health in binnen jouw caseload?

“Momenteel maak ik bij ongeveer de helft van mijn caseload gebruik van e-health. Er zijn twee cliënten waarmee ik nog regelmatig afspreek om te beeldbellen. Dat kan goed, omdat er geen veiligheidsissues zijn en het beeldbellen soepel verloopt. Het gaat altijd in overleg met de cliënt. Wat dat betreft is het echt maatwerk.

Met twee cliënten werk ik momenteel aan een module in NewHealth. De cliënt kan in eigen tijd werken aan een doel van de hulpverlening. Dat is zo mooi! Op afstand kan ik meelezen en tijdens het persoonlijke contact kom ik daar op terug. In korte tijd krijgt de cliënt veel informatie over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld over stress, en leert hoe daarmee om te gaan.”


Heb je een praktijkvoorbeeld waarbij e-health goed werkt?

“Een mannelijke cliënt van 83 jaar heeft artrose en de pijnklachten beperken hem erg in zijn dagelijkse leven. De zware medicijnen die hij voorgeschreven krijgt, neemt hij liever niet, omdat die veel bijwerkingen geven. Minder zware medicatie helpen hem niet. Meneer voelt zich daardoor wat alleen staan in zijn probleem en dat geeft hem een machteloos gevoel.

Omdat meneer redelijk handig is met de computer, stelde ik voor om de module "Chronische aandoening" van NewHealth met hem te doen. Hij was daar direct enthousiast over.

Zijn computer bleek helaas te oud en te langzaam om het programma te kunnen draaien, daarom doen we het nu met mijn tablet tijdens de huisbezoeken. Het voordeel van zorg op afstand hebben we dan niet, maar het is wel mooi om hem van dichtbij te zien werken aan de acceptatie van zijn chronische aandoening. De inleidende filmpjes met ervaringsverhalen riepen gelijk veel (h)erkenning op. Het heeft meneer nog meer motivatie gegeven om de module verder te gaan vervolgen.”

 

Meer lezen over e-health bij Agathos hulpverlening? Ga naar www.agathos-hulpverlening.nl/e-health

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.