Zorgpartners | Lelie zorggroep

zorgpartners

Zorgpartners

Wilt u als kleine zorgaanbieder gebruik maken van de expertise en ondersteuning van Lelie zorggroep? En deelt u onze visie op christelijke zorg? Dan kunt u zorgpartner worden. Lelie zorggroep heeft meer dan tien zorgpartners. Dit zijn kleinschalige organisaties die bij ons aansluiten om alle wet- en regelgeving op het gebied van de zorg bij te houden of om bijvoorbeeld een kwaliteitssysteem te implementeren. Lelie zorggroep helpt ze daarbij, zodat ze hun handen vrij hebben om zorg te verlenen. We hebben twee groepen zorgpartners: kleinschalige wooncentra en instellingen voor maatschappelijke opvang.

Onze zorgpartners:

Huis de Merwede (Sliedrecht)
Altenastaete Thuiszorg (Nieuwendijk)
Bethesda Thuiszorg (Zaandam)
Victory Centre (Rotterdam)
Ds. G.H. Kerstencentrum (Veenendaal)
Thuis in Zorg (Rotterdam)
Woonzorgcentrum Huize Marijke (Doorn)
Woonzorgcentrum Huize Spoorzicht (Rhenen)
Stichting Allcura (Benthuizen)
Ter Wal Woonzorg (Lepelstraat, gemeente Bergen op Zoom)

Zorgpartners login

Zorgpartners van Lelie zorggroep kunnen hier inloggen voor hun eigen gebruikersomgeving.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.