Wethouder De Langen bezoekt De Burcht

Wethouder De Langen bezoekt De Burcht

Wethouder De Langen bezoekt De Burcht

Wethouder Sven de Langen van Onderwijs, Jeugd en Zorg bracht woensdag een bezoek aan verpleeghuis De Burcht van Lelie zorggroep. De Langen is sinds kort wethouder na het vertrek Hugo de Jonge naar het ministerie van Volksgezondheid welzijn en sport.

De Langen kreeg een rondleiding langs verschillende afdelingen en sprak daar met medewerkers en cliënten. Hij wilde graag weten hoe zij de zorg ervaren. “Ik zag het spanningsveld. Medewerkers willen graag maatwerk leveren en elke cliënt alle aandacht geven. Maar je kunt niet alles doen op een groep met meerdere bewoners.”

De CDA-wethouder sprak daarom de hoop uit dat Rotterdamse zorgaanbieders meer samenwerken om meer medewerkers voor de zorg te werven. Lange tijd was geld het probleem. De regering heeft nu extra geld beloofd. De Langen: “Er is nu geld beschikbaar. Laten we ervoor zorgen dat we dit zo gebruiken dat we ook echt meer handen aan het bed krijgen.” Hij hoopt onder andere dat zorgorganisaties meer stageplaatsen kunnen bieden, zodat versnelt meer mensen kunnen worden opgeleid voor de zorg.

Lelie zorggroep werkt daar graag aan mee, al is het lastig te combineren met de zorgtaken van de hoger opgeleide medewerkers. Zij kunnen zodoende niet een onbeperkt aantal stagairs begeleiden. Wie weet biedt een echte leerafdeling onder supervisie van een verpleegkundige een oplossing. Zo zijn studenten direct zelf verantwoordelijk en leren ze heel veel. De Langen werd enthousiast van dit voorstel.

Op dit moment werkt Lelie zorggroep al samen met Aafje, Humanitas en Laurens in het programma Samen Sterk 010 waarin meer medewerkers voor de zorg worden geworven en opgeleid.

Wijkgericht en langer thuis

De Langen maakte verder kennis met de visie van Lelie zorggroep op het wijkgericht werken. Een visie die bij De Burcht en in de omliggende wijk Het Lage Land al langere tijd wordt omarmd en vruchten begint af te werpen. Samen met de inwoners van de wijk, vrijwilligers en andere zorgaanbieders streeft Lelie zorggroep ernaar mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Als het kan thuis. Als dat niet meer gaat, dan is er het verpleeghuis om de hoek.

Een belangrijk hulpaanbod om ouderen langer thuis te laten wonen is de dagbesteding. Een voorziening die door de gemeente wordt bekostigd. Wat kan De Langen daarin betekenen, wilde regiomanager Aad de Kool weten. “Dagbesteding is heel belangrijk, voor zowel de cliënt als de mantelzorger die op  dat moment even wordt ontlast”, erkende De Langen. Hij ziet een grote groei in de vraag naar deze voorziening in de stad, terwijl het budget beperkt is. Samen met zorgaanbieders wil hij zoeken naar creatieve oplossingen om in deze belangrijke voorziening te blijven investeren.

Aad de Kool blikt tevreden terug op het bezoek: “Goed te horen dat het wijkgericht werken erg aansluit bij de toekomstvisie van de Langen voor de gemeente Rotterdam. Een waardevol bezoek in ontspannen sfeer werd afgesloten met een warme handdruk en de afspraak rond werkgelegenheid in de zorg elkaar snel weer op te zoeken!”

Reacties

Uw reactie

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.