Centrale cliëntenraad | Lelie zorggroep

ouderenbijelkaar

Centrale cliëntenraad

Lelie zorggroep vindt het belangrijk om cliënten te betrekken bij beleidsontwikkeling en staat ook open voor signalen over de zorg. Binnen Lelie zorggroep is een centrale cliëntenraad actief. Daarnaast is er op elke locatie van Lelie zorggroep een aparte cliëntenraad gevormd en is er een cliëntenraad die de thuiszorgcliënten vertegenwoordigt.

Wat doet de centrale cliëntenraad?
De cliëntenraad wordt door de Raad van bestuur geïnformeerd over voorgenomen besluiten. De cliëntenraad analyseert en bespreekt deze informatie, raadpleegt soms cliënten of deskundigen en komt zo tot een advies. Zo nodig stelt de cliëntenraad een werk- of adviesgroep in. Verder kan de cliëntenraad ook op eigen initiatief de directie adviseren. De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten, hiervoor is er namelijk een klachtenfunctionaris. De bevoegdheden van de cliëntenraad en de verhouding met de directie zijn vastgelegd in een reglement.

Betrokken bij de organisatie
De centrale cliëntenraad is door de organisatie benoemd en bestaat uit (vertegenwoordigers van) een aantal mensen die zorg ontvangen van Lelie zorggroep, Agathos of Curadomi. Alle leden onderschrijven of respecteren de grondslag (de christelijke identiteit) van de organisatie. Een belangrijk punt van aandacht is de herkenbaarheid van deze identiteit in de dagelijkse praktijk van zorg- en hulpverlening.

Contact met cliënten
De centrale cliëntenraad vindt het heel belangrijk om zelf met cliënten en/of vertegenwoordigers te spreken over de kwaliteit van de geleverde zorg en/of hulpverlening. Daarom leggen sommige cliëntenraden ook huisbezoeken af. Dit gebeurt alleen als de cliënt of mantelzorger dit ook wil. Vanzelfsprekend wordt dan geheimhouding in acht genomen.

Lid worden van de centrale cliëntenraad?
Mogelijk heeft u ook interesse om als lid van de cliëntenraad te functioneren of eens een vergadering bij te wonen. Neemt u hiervoor vrijblijvend contact op via de onderstaande contactgegevens.

Centrale cliëntenraad

Vanuit de verschillende locaties en de thuiszorgactiviteiten van Lelie zorggroep is een centrale cliëntenraad samengesteld. Deze bestaat uit:

 • Dhr. M. van Veen (voorzitter)
 • Dhr. J.W. Hoogeweegen (vice-voorzitter en secretaris)
 • Dhr. K. van Pelt (penningmeester)
 • Dhr. P.J. Sutter
 • Dhr. W. Epema
 • Dhr. J. de Jong
 • Mevr. M. Romer
 • Mevr. C. Rijsdijk
 • Mevr. W. Ekkel
 • Dhr. F. Steutel
 • Dhr. H. Roseboom
 • Dhr. D.J. van der Bijl

In het fotoboek onderaan de pagina krijgt u een gezicht bij deze leden. Hieronder ziet u een foto van (een deel van) de centrale cliëntenraad van Lelie zorggroep (november 2023).

Staand (v.l.n.r.): Jan-Willem Hoogeweegen, Martin van Veen, Henk Roseboom, Martine Romer, Kees van Pelt
Zittend (v.l.n.r.): Wijbren Epema, Peter Sutter
Afwezig: Freek Steutel, Cicilia Rijsdijk, Jan de Jong, Dirk-Job van der Bijl

Cliëntenraad thuiszorg

Er is één cliëntenraad die de belangen van de cliënten binnen de thuiszorgactiviteiten van Lelie zorggroep behartigt. Deze is zowel actief voor Agathos als voor Curadomi. Lees meer over samenstelling en activiteiten.

Cliëntenraden op locaties

De cliëntenraden op de locaties zijn samengesteld uit een vertegenwoordiging van (verwanten van) onze bewoners. Kijk voor meer informatie over deze cliëntenraden op de websites van onze locaties.

De cliëntenraad wil graag alle cliënten van Lelie zorggroep vertegenwoordigen. U kunt contact met hen opnemen door te mailen naar clientenraad@leliezorggroep.nl. U kunt ook bellen met Lelie zorggroep op het nummer 0900-2244777. Wij noteren uw vraag of opmerking en geven die door naar de cliëntenraad. 

Klik hier om het jaarverslag van de cliëntenraad van 2022 te lezen. 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.