Cliëntenraad | Lelie zorggroep

ouderenbijelkaar

Cliëntenraad

Lelie zorggroep vindt het belangrijk om cliënten te betrekken bij beleidsontwikkeling en staat ook open voor signalen over de zorg. Binnen Lelie zorggroep is een centrale cliëntenraad actief. Daarnaast wordt op dit moment op elke locatie van Lelie zorggroep een aparte cliëntenraad gevormd en is er een cliëntenraad die de thuiszorgcliënten vertegenwoordigt. Deze cliëntenraden komen in plaats van de regionale cliëntenraden.

Centrale cliëntenraad

Vanuit de verschillende locaties en de thuiszorgactiviteiten van Lelie zorggroep is een centrale cliëntenraad samengesteld. Deze bestaat uit:

  • M. van Veen (voorzitter)
  • J.W. Hoogeweegen (vice-voorzitter en secretaris)
  • K. van Pelt (penningmeester)
  • Dhr. P.J. Ph. Sutter
  • Dhr. W. Epema
  • Mevr. M. Romer
  • Mevr. A. van Achthoven
  • Dhr. J. de Jong
  • Mw. C. Rijsdijk

In het fotoboek onderaan de pagina krijgt u een gezicht bij deze leden.

Cliëntenraad thuiszorg

Er is één cliëntenraad die de belangen van de cliënten binnen de thuiszorgactiviteiten van Lelie zorggroep behartigt. Deze is zowel actief voor Agathos als voor Curadomi. Lees meer over samenstelling en activiteiten.

Cliëntenraden op locaties

De cliëntenraden op de locaties zijn samengesteld uit een vertegenwoordiging van (verwanten van) onze bewoners. Kijk voor meer informatie over deze cliëntenraden op de websites van onze locaties.

De cliëntenraad wil graag alle cliënten van Lelie zorggroep vertegenwoordigen. U kunt contact met hen opnemen door te mailen naar cliëntenraad@leliezorggroep.nl. U kunt ook bellen met Lelie zorggroep op het nummer 0900-2244777. Wij noteren uw vraag of opmerking en geven die door naar de cliëntenraad.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.