Duurzaamheid | Lelie zorggroep

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor Lelie zorggroep een belangrijk thema dat goed aansluit op onze christelijke identiteit. Wij kregen de aarde in bruikleen van God om er zo goed mogelijk op te passen, zodat deze aan latere generaties doorgegeven kan worden. Duurzaamheid gaat over prettig leven en werken, nu en in de toekomst. Daaraan wil Lelie zorggroep bijdragen, voor haar cliënten én medewerkers.

De Verenigde naties hebben de wereldwijde problematiek rondom duurzaamheid concreet gemaakt met zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Niet alle doelstellingen zijn van toepassing op Lelie zorggroep. Om onze duurzame ambities relevant en concreet te houden focussen wij ons op zeven doelstellingen, ieder passend bij onze identiteit.

            

De zeven geselecteerde doelstellingen zijn vertaald naar drie pijlers. Aan de hand van deze drie pijlers geeft Lelie zorggroep invulling aan haar duurzaamheidsambitie:

  1. Wij zijn een duurzame organisatie, bestaande uit duurzame samenwerkingen en ketens; onze leveranciers en samenwerkingspartners zetten ons in onze kracht en versterken ons. Een voorbeeld hiervan is de wijkverpleging. We geloven dat we elkaar versterken volgens het 1+1=3 principe. Daarbij streven onze leveranciers en samenwerkingspartners minimaal dezelfde duurzaamheidsambitie na. Dit komt bijvoorbeeld terug in een duurzaam inkoopbeleid.
  2. Wij verlenen duurzame zorg met duurzame medewerkers; onze zorg is toekomstbestendig met gebruik van materialen die het milieu zo min mogelijk belasten en medewerker-vriendelijk zijn. Duurzame medewerkers zijn vitaal en maken daarmee het verschil. Zij hebben positieve energie, zijn weerbaarder en kunnen dit overbrengen op hun omgeving. Met als resultaat minder verzuim en minder verloop. Voorbeelden waarin deze ambitie concreet wordt gemaakt zijn het hybride werken en de virtuele thuiszorg.
  3. Wij creëren en behouden duurzame gebouwen en omgeving; met behulp van de milieuthermometer zorg willen wij duurzaamheid integreren in ons denken en doen en de keten sluitend krijgen. In ons dagelijks handelen boren wij zo min mogelijk grondstoffen aan en stoten wij zo weinig mogelijk CO2 uit. Zo is ons hoofdkantoor in Rotterdam volledig ingericht door middel van hergebruikt kantoormeubilair, is bij de vervanging van ons wagenpark overgestapt op elektrisch transport en gaan wij met maatregelen voedsel- en energieverspilling tegen.

We hebben allemaal te maken met duurzaamheid. Samenwerken is de enige manier om de liggende vraagstukken hoofd te bieden. Wilt u uw kennis met ons delen of heeft u een vraag over onze duurzame ambities, neem dan contact op via duurzaamheid@leliezorggroep.nl

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.