Geef | Lelie zorggroep

Netwerkshoot - soep eten

Geef

De directe zorg voor onze cliënten wordt betaald door de landelijke overheid, gemeenten en zorgverzekeraars. Voor extra’s doen we een beroep op vermogensfondsen, bedrijven en particuliere donateurs. Bijvoorbeeld voor een duofiets, Tovertafel, braintrainer, de aanleg van een moestuin, de opvoering van een musical of een training voor medewerkers. Wilt u ook bijdragen? Met uw gift kunt u verschil maken! U kunt geld overmaken via het bankrekeningnummer onderaan deze pagina.

Als donateur bepaalt u zelf de hoogte en regelmaat van uw bijdrage. Zo kunt u kiezen voor een eenmalige gift of een periodieke schenking. De Belastingdienst heeft Lelie zorggroep aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw gift aftrekbaar is. Wilt u uw bijdrage bestemmen voor een bepaald doeleinde, zoals één van onze verpleeghuizen of één van onze thuiszorgorganisaties Agathos of Curadomi? Dat kan. U kunt er ook voor kiezen om uw gift over te maken naar één van de vriendenstichtingen die aan ons verbonden zijn.

Geven na uw overlijden

U kunt ons ook steunen door in uw testament een erfstelling of legaat op te nemen en ons een bedrag na te laten. Een testament stelt u op samen met uw notaris.

Voor bedrijven

Overweegt u als bedrijf om Lelie zorggroep te sponsoren, financieel of anderszins? Wij gaan graag met u in gesprek. Er zijn tal van manieren om uw betrokkenheid bij onze organisatie zichtbaar te maken. In onze huizen, op onze website en in ons Lelie magazine.

Verantwoording

In ons jaarverslag leggen wij verantwoording af over de wijze waarop wij onze middelen besteden. Wilt u meer weten over hoe uw gift is besteed? Wij geven graag een toelichting. Onder Over ons leest u meer over onze organisatie.

Het ANBI-formulier vindt u hier.

Onze gegevens

Vrienden van Lelie zorggroep
Rekeningnummer: NL19 RABO 0189 7456 81 o.v.v. Vrienden van Lelie zorggroep
RSIN: 859367976
KvK-nummer 73133434

Vrienden van Lelie zorggroep is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status) waardoor uw gift aftrekbaar is van de belasting.

Heeft u vragen of wilt u doorspreken over de mogelijkheden? Neem dan telefonisch contact met ons op. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.

Ik heb een vraag over geven aan Lelie zorggroep

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.