Jaarverslag en reglementen | Lelie zorggroep

clientpniel

Jaarverslag en reglementen

Lelie zorggroep krijgt het vertrouwen van duizenden cliënten, tientallen gemeenten en zorgverzekeraars en van de rijksoverheid om zorg en hulp te verlenen. Met ons jaarverslag geven wij inzicht in de behaalde resultaten en uitdagingen voor de toekomst.

Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden rond het coronavirus hebben wij in overleg met onze stakeholders ons als verslaglegging voor het jaar 2019 beperkt tot het opstellen van een jaarrekening. We zijn ook wettelijk vrijgesteld van het opstellen van een compleet jaarverslag zoals andere jaren gebruik is. U kunt de jaarrekening 2019 hier downloaden.

We verwijzen u naar het onderstaand jaarverslag 2018 voor onder andere onze organisatiestructuur en governance.

Jaarverslag 2018

Verslagen van andere jaargangen kunt u vinden op de website jaarverslagenzorg.

Reglementen

Voor het goed functioneren van de organisatie, heeft Lelie zorggroep een aantal reglementen opgesteld. De belangrijkste vindt u hieronder.

 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.