Onze zorgvisie | Lelie zorggroep

Netwerkshoot - buiten bankje

Onze zorgvisie

De divisies van Lelie zorggroep (Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn) werken vanuit een gezamenlijke visie op zorg. We zien het als onze opdracht om te zorgen voor elkaar in liefdevolle en ondersteunende relaties. We maken letterlijk en figuurlijk ruimte voor ontmoeting. Zorg van mens tot mens, noemen we dat. We willen zin toevoegen aan de dagen van het leven van onze cliënten. Elk leven is namelijk uniek en waardevol; een geschenk dat bescherming verdient. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de persoonlijke behoeften van de cliënt. We hechten waarde aan contact en afstemming met mantelzorgers, familie en andere relaties. Daarbij hebben we als christelijke zorgorganisatie bijzondere aandacht voor zaken die de zingeving en identiteit raken. Vragen over het levenseinde bijvoorbeeld. Juist bij dit soort vragen staan we naast onze cliënt, om samen naar betekenis te zoeken. Op die manier verbindt zorg ons met elkaar. Elke dag.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.