Cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang | Lelie zorggroep

Zorg voor elkaar!

Zorg voor elkaar!

Hebt u zorg of hulp nodig? Wij helpen u graag vanuit onze christelijke overtuiging. Kijk op het kaartje voor ons aanbod bij u in de buurt.

Cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van toepassing in plaats van de Wet BOPZ. Deze nieuwe wet gaat over het toepassen van onvrijwillige zorg door zorgverleners bij cliënten met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening, zoals dementie.

Nee, tenzij…

Zorg moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen niet goed (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. De Wet zorg en dwang voorziet dan in een aantal mogelijkheden om toch zorg te bieden die noodzakelijk is. Daarvoor moet een stappenplan worden doorlopen. Het uitgangspunt is zo min mogelijk onvrijwillige zorg. Pas als er echt geen alternatieven zijn, kan er onvrijwillige zorg worden toegepast. Dit moet vervolgens wel regelmatig worden geëvalueerd.

Als er sprake is van onvrijwillige zorg, betekent dit niet meer meteen dat u of uw naaste moet worden opgenomen op een gesloten afdeling. Ook op ‘open’ afdelingen in verpleeghuizen  is het mogelijk om onvrijwillige zorg toe te passen. In de toekomst kan dit mogelijk zelfs ook in de thuissituatie. 

Wanneer?

Als er uit de evaluaties volgt dat er geen alternatieven zijn en het ernstige nadeel voor u of uw naaste blijft bestaan, kan er onvrijwillige zorg worden toegepast. Dit moet worden vastgelegd in het zorgplan en met u, of, bij wilsonbekwaamheid, met uw vertegenwoordiger worden besproken.

Op de website Dwang in de zorg vindt u brochures waarin de Wet zorg en dwang voor diverse doelgroepen wordt uitgelegd.

Cliëntvertrouwenspersonen

Bent u het niet eens met de toepassing van de onvrijwillige zorg? Dan gaat u uiteraard eerst in gesprek met de zorgverleners. Als u er samen niet uitkomt, is er de cliëntvertrouwenspersoon.
Deze cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst bij Lelie zorggroep en komt op voor de belangen van u en uw naaste. Op deze website vindt u meer uitleg en voorbeelden waarmee je terecht kunt bij de cliëntvertrouwenspersoon. 

Aan Lelie zorggroep zijn de volgende personen toegewezen:

Regio Rotterdam

Uitvoering door: LSR

1. Janina Langbroek - Telefoon: 06 - 216 989 03 - Mail: j.langbroek@hetlsr.nl

2. Marijke Mulder - Telefoon: 06 - 151 278 74 - Mail: m.mulder@hetlsr.nl

 

Regio Zeeland/Brabant

Uitvoering door: LSR

1. Antje Walhout - Telefoon: 06 - 216 435 86 - Mail: a.walhout@hetlsr.nl

2. Wilma van Beek - Mail: m.vanbeek@hetlsr.nl

 

Regio Zwolle / Twente 

Uitvoering door: LSR

1. Jeanet de Fluiter - Telefoon: 06 - 213 933 05 - Mail: j.defluiter@hetlsr.nl

2. Margreeth Rebers - Telefoon: 06 - 213 51 22 - Mail: m.rebers@hetlsr.nl


Regio Utrecht/Betuwe

Uitvoering door: Zorgstem
Telefoon: 088 - 678 10 00
Mail: info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Regio Drenthe

Uitvoering door: Quasir
Telefoon: 085 - 4874012
E-mail: cvp@quasir.nl

Regio Apeldoorn/Zutphen

Uitvoering door: Zorgbelang
Telefoon: 088 - 929 40 99
E-mail: info@zorgbelang-nederland.nl

 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.