Algemene voorwaarden | Lelie zorggroep

Zeker in huis - buiten wandelen park rollator

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden voor de zorg- en hulpverlening die wij bieden.

Voorwaarden van Actiz

De voorwaarden voor de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet zorg en dwang (Wzd), de zorgverzekeringswet (Zvw), geriatrische revaliatie, modulair pakket thuis (MPT), volledig pakket thuis (VPT) en wijkverpleging zijn opgesteld door Actiz, de branchevereniging van zorgaanbieders in Nederland en diversie consumenten en patiëntenorganisaties. 

Wil u weten wat algemene voorwaarden precies zijn en hoe deze tot stand komen? Lees dan deze folder

Overige modules

Voorwaarden voor WMO en Jeugdhulp

Voor de WMO en Jeugdhulp (hulp bij huishouden en intensieve ambulante hulpverlening) gelden andere voorwaarden, deze zijn opgesteld door Lelie zorggroep.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.