Lectoraat CHE: christelijke professie | Lelie zorggroep

lectoraat

Lectoraat CHE: christelijke professie

Maakt het uit of je een bepaalde religie aanhangt voor de manier waarop je je werk doet? Maakt het uit voor je werk of je christen bent? Is er een christelijke manier van zorg verlenen? Wat is de meerwaarde van de toevoeging christelijk? Is christelijke zorg niet veel te pretentieus? Wat betekent dit voor het bestaansrecht van zogenaamde christelijke (zorg) organisaties?

Dit zijn vragen waarmee het associate lectoraat Christelijke Professie zich heeft beziggehouden. Van 2015-2022 hebben we hier samen met de Christelijke Hogeschool Ede en Woord en Daad onderzoek naar gedaan. Dit heeft ons meer inzicht gegeven in de christelijke professionaliteit (waaruit  en waarvan bestaat christelijke beroepsuitoefening?) en de vraag hoe medewerkers van Lelie zorggroep vorm geven aan de christelijke identiteit van de organisatie. 

Concrete resultaten zijn onder andere een compleet pakket voor vorming en toerusting voor onze teams. In 21 handreikingen behandelen we thema's zoals je eigen motivatie om bij een christelijke organisatie te werken, omgaan met diversiteit op de werkvloer en onder cliënten, ethische reflectie en intervisie. Neem voor meer informatie contact op via info@leliezorggroep.nl

Ook hebben we samen met de CHE en Woord en Daad een gezamenlijk magazine, genaamd Deel! uitgebracht. Dit magazine is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn christenzijn werkzaam is en delen we graag aan. Wilt u ook een exemplaar ontvangen? Mail naar info@leliezorggroep.nl uw naam en adres en we sturen een exemplaar toe.

Glossy Deel! Lelie zorggroep CHE en Woord en Daad lectoraat

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.