Samen | Lelie zorggroep

netwerk waddinxveen

Samen

Samen zorgen

Door de vergrijzing hebben steeds meer Nederlandse ouderen zorg nodig. Het aantal beschikbare zorgverleners neemt niet toe. Om te zorgen dat iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is, werken we daarom steeds meer samen met mantelzorgers en vrijwilligers. Ook werken we met digitale zorginnovaties. Zo krijgen we samen de zorg voor elkaar!

Thuis

Wat u zelf kunt doen

In uw eigen huis kunt u veel zelf doen om uw gezondheid te ondersteunen. Eenvoudige dagelijkse routines, gezonde voeding en regelmatige lichaamsbeweging dragen bij aan uw welzijn. Samen met u kijken wij hoe u dingen zo lang mogelijk zelf kunt blijven doen, of dingen weer opnieuw kunt gaan doen na bijvoorbeeld een operatie of ziekbed. Zo blijft u langer actief en vitaal en draagt u ook bij aan uw psychisch welzijn.

Wat u samen met uw netwerk kan doen

Als u zorg nodig krijgt, gaan wij met u in gesprek om te kijken hoe wij uw netwerk en beschikbare vrijwilligershulp kunnen betrekken bij uw zorg en welzijn. We kijken daarbij zo breed mogelijk naar de mogelijkheden, om de zorg voor elkaar te verdelen. Op deze manier houden we het samen langer vol en krijgt u ook regelmatig iemand over de vloer, wat de kans op eenzaamheid vermindert.

Speel onze serious game en ontdek de mogelijkheden van samen zorgen

Hoe techniek kan helpen

Moderne technologieën, zoals slimme sensoren en medicijndispensers, kunnen u helpen om zelfstandig thuis te blijven wonen. Ze bieden monitoring en snelle hulp in noodsituaties.

Ontdek onze VirtueleThuiszorg

Onze zorg is er voor u

Onze zorg- en hulpverleners zijn er om u bij die dingen te helpen die u niet (meer) zelf kunt en waarvoor geen oplossing gevonden kan worden in uw netwerk of met digitale oplossingen. Dat doen wij deskundig, professioneel en liefdevol.

Knop: ontdek ons zorg- en hulpaanbod

In het verpleeghuis

Wat u zelf kunt doen

Bij de verhuizing naar het verpleeghuis, zetten wij ons ervoor in dat u zoveel mogelijk zelfstandig kunt blijven doen. Wat thuis nog ging, doet u ook in het verpleeghuis. Denk aan meehelpen met bereiden van de maaltijd of de was, een hobby beoefenen of uw eigen bed opmaken. Zo blijft u langer actief en vitaal. Dat draagt ook bij aan uw psychisch welzijn.

Wat u samen met uw netwerk kan doen

De betrokkenheid van uw familie, vrienden en andere verwanten zetten we graag voort als u verhuist naar een verpleeghuis. Als zij regelmatig op bezoek komen, helpen bij eenvoudige zorg en ondersteuningstaken of het organiseren van een activiteit, geeft dat u een vertrouwd gevoel. Door de bijdrage aan de groepsactiviteiten dragen zij ook bij aan het welzijn van bewoners met een kleiner netwerk. We werken daarbij met de Nettie Goed Geregeld App, waarin we op een laagdrempelige manier laten zien welke ondersteuningsbehoefte bestaat en u eenvoudig kunt inschrijven voor een activiteit. Zinvol en leuk om te doen!

Hoe techniek kan helpen

In toenemende mate zetten wij technologie in om het leven in ons verpleeghuis te veraangenamen voor zowel de bewoners als het personeel. Van digitale spellen als de Tovertafel die bewoners eenvoudig in een groep kunnen doen, tot robots die helpen een dagritme te houden en gevoelens van eenzaamheid kunnen verminderen. Ook werken wij vaker met monitoring op afstand. Zo zien we makkelijk wie hulp nodig heeft en hoeven we minder vaak ongevraagd in uw persoonlijke ruimte te komen kijken.

Onze zorg is er voor u

Als u verhuist naar een verpleeghuis, is dat omdat u meer professionele zorg en ondersteuning nodig hebt, dan we thuis kunnen bieden. De zorg die u ontvangt, is gebaseerd op een zogenaamd zorgzwaartepakket. Deze zorg mag u van ons verwachten en geven wij deskundig, professioneel en liefdevol.

Ontdek onze verpleeghuiszorg


 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.