Samenwerking | Lelie zorggroep

jongerenencliënt

Samenwerking

Lelie zorggroep hecht aan samenwerking met andere aanbieders van zorg- en hulpverlening. Een aantal zorgorganisaties is zorgpartner van Lelie zorggroep. Ook werken wij intensief samen met overheden en verzekeraars. Met uiteindelijke doel om met de beschikbare middelen zo goed mogelijke zorg aan onze cliënten te kunnen bieden.

We zijn aangesloten bij de volgende samenwerkingsverbanden:

Verder werken wij samen met:

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.