Coronavragen | Lelie zorggroep

Zorg voor elkaar!

Zorg voor elkaar!

Hebt u zorg of hulp nodig? Wij helpen u graag vanuit onze christelijke overtuiging. Kijk op het kaartje voor ons aanbod bij u in de buurt.

Coronavragen

Het coronavirus is gelukkig onder controle in ons land, maar nog altijd actief. Wij doen er daarom alles aan om te voorkomen dat cliënten, medewerkers of bezoekers zullen worden besmet. Op deze site informeren we u over de maatregelen die we hebben genomen en hoe u kunt bijdragen aan het voorkomen van verspreiding van het virus.

Ondertussen vinden we het welzijn van onze bewoners en hun verwanten erg belangrijk. Daarom is alle bezoek in onze verpleeghuizen weer welkom. We vragen u als bezoeker wel van te voren een afspraak te maken en zich te houden aan de hygiëneregels. Zo zorgen we met elkaar voor fijne en veilige bezoekmomenten.

Veelgestelde vragen

Is het wel veilig om mijzelf / mijn vader of moeder op te laten nemen in het verpleeghuis?

Staat u of uw verwant voor het moment om opgenomen te worden in een verpleeghuis? Dan snappen wij het als u vragen heeft over hoe het gaat rond het coronavirus. Lelie zorggroep doet er alles aan om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onze medewerkers krijgen instructies in het veilig werken en het bezoek is meer dan welkom, maar wordt ook gevraagd zich aan de richtlijnen te houden. Door samen onze verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we verspreiding van het virus waar mogelijk voorkomen. Neem als u hierover door wilt spreken gerust contact op met ons zorgadviesbureau: (010) 27 26 430 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur).

Ik wil bij mijn moeder in het verpleeghuis op bezoek, kan dit?

Alle bezoek is weer welkom in onze locaties. U bent dus van harte welkom als u een afspraak gemaakt heeft en u of uw huisgenoten geen verkoudheidsklachten of koorts heeft. Neem voor meer informatie over de wijze van het maken van een afspraak contact op met de betreffende locatie. U vindt hier een overzicht van onze huizen. Onze bezoekregels kunt u hier lezen.

In hoeverre kan de zorg- en hulpverlening op de normale manier doorgaan?

Lelie zorggroep doet er alles aan om alle zorg te blijven leveren. Zolang dit is toegestaan vanuit het oogpunt van de volksgezondheid doen wij dit. Waar wij in overleg met de cliënt de zorg digitaal of telefonisch kunnen leveren, doen wij dit zoveel als mogelijk. Mocht dit veranderen dan informeren wij u uiteraard.

Hoe organiseert Lelie zorggroep de coronamaatregelen?

Er is een landelijk team gevormd ter preventie en monitoring van het coronavirus. Dit team draagt zorg voor actuele en adequate protocollen, informatie en communicatie, zowel naar cliënten, mantelzorgers als medewerkers en vrijwilligers. We handelen hierbij in nauw overleg met de GGD's, het RIVM, overheden en alle zorgaanbieders. Op regionaal niveau staat Lelie zorggroep in verbinding met het ROAZ, GHOR en andere samenwerkingspartners.

Welke maatregelen neemt Lelie zorggroep om te voorkomen dat medewerkers elkaar of cliënten kunnen besmetten?

Medewerkers met verkoudheidsklachten en koorts blijven thuis. Daarnaast vragen we al onze medewerkers extra te letten op hygiëne zoals handen wassen, even geen handen geven bij ontmoetingen en niezen in de elleboog. Indien clienten hier prijs op stellen dragen medewerkers die zorg verlenen binnen 1,5 meter van de cliënt preventief een mondkapje. Onze cliënten vragen wij het te melden als zij klachten hebben. Zo kunnen we eventueel extra beschermende maatregelen nemen bij het verlenen van de zorg. Voor de verzorging van cliënten met corona gelden specifieke protocollen.

Welke maatregelen neemt Lelie zorggroep om te voorkomen dat bezoekers het virus een locatie in brengen?

Per 6 juli zijn onze locaties weer toegankelijk voor alle bezoek. Om onze cliënten en ons personeel maximaal te beschermen is het wel nodig een afspraak in te plannen. Contactpersonen zijn hierover geinformeerd. Om alles veilig te laten verlopen hebben wij de afspraken op een rijtje gezet, zie deze poster.
In de periode dat er geen of weinig bezoek mogelijk was, hebben wij gezocht naar mogelijkheden om toch contact met bewoners te kunnen hebben. Zo hebben we beeldbellen mogelijk gemaakt voor de cliënten en is het op vrijwel al onze locaties mogelijk om op een alternatieve manier een bezoek te brengen, bijvoorbeeld door middel van een bezoekhoek waarbij bewoner en bezoeker gescheiden zijn door glas, maar wel samen koffie kunnen drinken en praten.

Gaan activiteiten op de locaties door? 

Inmiddels zijn we diverse groepsactiviteiten aan het herstarten, zoals de weeksluiting. Ook de dagbesteding en dagbehandeling voor bewoners zijn weer begonnen. Omdat we ons aan de RIVM-maatregelen dienen te houden, kunnen we helaas minder deelnemers toelaten. Voor cliënten van buiten onze locaties zijn de activiteiten nog niet toegankelijk. In plaats van de dagbesteding bieden we huisbezoeken aan. Hierover is contact opgenomen met de cliënt of de eerste contactpersoon.

Zijn de restaurants van de diverse locaties open?

Vanaf 6 juli zijn onze restaurants en terrassen weer open voor onze eigen bewoners, hun bezoek en cliënten van het VPT. Voor wijkbewoners blijven we nog gesloten. Bij de openstelling nemen we de richtlijnen van het RIVM in acht. Daarnaast gelden de volgende regels:

·         Voor lunch en diner moet gereserveerd worden om onnodige drukte te voorkomen.

·         Reserveren kan bij de medewerkers van het restaurant.

·         Personeel kan bestellingen telefonisch doorgeven aan het restaurant en deze later ophalen. Medewerkers mogen nog niet plaatsnemen in het restaurant.

·         Alle restaurants zijn op de juiste manier ingedeeld (1,5 meter tussen de tafels en stoelen) en er is een duidelijke looproute aangegeven.

Wat kan ik zelf doen om verspreiding van het virus te voorkomen?

U kunt helpen door frequent de handen te wassen, af te drogen in papieren doekjes, bij verkoudheid papieren zakdoekjes te gebruiken, niezen en hoesten in de binnenzijde van de elleboog en niet in de hand. Daarnaast vragen we iedereen om zo min mogelijk in fysiek contact te komen met de oudere doelgroep. Helpt u mee?

Voor meer veelgestelde vragen verwijzen we u naar de website van het RIVM.

Ik heb een brief van jullie gekregen, wordt mijn zorg nu afgebouwd? 

Door de huidige uitzonderlijke omstandigheden kan het zo zijn dat de zorg niet meer volledig geleverd kan worden. In afstemming met u wordt er dan gekeken of er bepaalde zaken door anderen dan de zorgverleners kunnen worden gedaan. Door de zorg op sommige punten af te bouwen, kan uiteindelijk de strikt noodzakelijke zorg beschikbaar blijven.

Als de zorg moet worden afgebouwd, wordt er contact met u opgenomen vanuit uw eigen zorgteam.

Stel dat mijn naaste die in een van jullie locaties woont besmet blijkt te zijn met het coronavirus. En hij/zij wil graag naar huis om daar door mantelzorgers verzorgd te worden, is dat mogelijk?

Wij kunnen ons deze wens indenken en staan hiervoor open. Een voorwaarde is wel dat
- de (huis)arts akkoord moet zijn
- er voldoende draagkracht is bij de mantelzorgers

U dient zich te realiseren dat wij geen garantie kunnen geven dat er thuiszorg geleverd kan worden. Ook kunnen we gezien de druk op onze locaties niet garanderen dat iemand kan terugkeren mocht het in de thuissituatie toch niet meer gaan.

Ik zou zelf wel een steentje willen bijdragen aan de bestrijding van deze crisis. Kunnen jullie hulp gebruiken?

Jazeker! Wij zijn hard op zoek naar mensen met een zorgachtergrond die wij kunnen inzetten om onze cliënten de beste zorg te kunnen blijven bieden. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.werkenbijleliezorggroep.nl/extraheld

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.