Coronavragen | Lelie zorggroep

Zorg voor elkaar!

Zorg voor elkaar!

Hebt u zorg of hulp nodig? Wij helpen u graag vanuit onze christelijke overtuiging. Kijk op het kaartje voor ons aanbod bij u in de buurt.

Coronavragen

Heeft u door de coronacrisis behoefte aan een luisterend oor?
Bel 010 – 42 89 518 (maandag – vrijdag, 09:00 – 17:00 uur)

Het coronavirus waart momenteel in Nederland rond. Wij doen er uiteraard alles aan om te voorkomen dat cliënten, medewerkers of bezoekers zullen worden besmet. Op deze site informeren we u over de maatregelen die we hebben genomen en hoe u kunt bijdragen aan het voorkomen van verspreiding van het virus.

Er is een landelijk team gevormd ter preventie en monitoring van het coronavirus. Dit team draagt zorg voor actuele en adequate protocollen, informatie en communicatie, zowel naar cliënten, mantelzorgers als medewerkers en vrijwilligers. We handelen hierbij in nauw overleg met de GGD's, het RIVM, overheden en alle zorgaanbieders. Op regionaal niveau staat Lelie zorggroep in verbinding met het ROAZ, GHOR en andere samenwerkingspartners.

Om onze cliënten te informeren over de maatregelen die we nemen als Lelie zorggroep hebben we een brief gestuurd naar de bij ons bekende mailadressen. Hebt u de brief niet ontvangen, dan kunt u deze hier lezen. Aanvullend op deze brief hebben we een brief naar alle cliënten en mantelzorgers van de verpleeghuizen gestuurd. Die leest u hier. En een brief naar al onze cliënten die thuis zorg of hulp ontvangen. Deze brief leest u hier (16 maart) en hier (23 maart). De mantelzorgers van de cliënten in onze verpleeghuizen hebben we met deze brief geïnformeerd over de telefonische hulplijn. Cliënten en mantelzorgers van afdelingen met besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld hebben wij uiteraard allen telefonisch en/of per brief hierover geïnformeerd. Op 23 april hebben we alle mantelzorgers van cliënten op locaties waar geen besmetting is vastgesteld deze brief gestuurd.

Veelgestelde vragen

In hoeverre kan de zorg- en hulpverlening op de normale manier doorgaan?

Lelie zorggroep doet er alles aan om alle zorg te blijven leveren. Zolang dit is toegestaan vanuit het oogpunt van de volksgezondheid doen wij dit. Waar wij in overleg met de cliënt de zorg digitaal of telefonisch kunnen leveren, doen wij dit zoveel als mogelijk. Mocht dit veranderen dan informeren wij u uiteraard.

Welke maatregelen neemt Lelie zorggroep om te voorkomen dat medewerkers elkaar of cliënten kunnen besmetten?

Medewerkers met verkoudheidsklachten en koorts blijven thuis. Daarnaast vragen we al onze medewerkers extra te letten op hygiëne zoals handen wassen, even geen handen geven bij ontmoetingen en niezen in de elleboog. Medewerkers die zorg verlenen binnen 1,5 meter van de cliënt dragen preventief een mondkapje. Onze cliënten vragen wij het te melden als zij klachten hebben. Zo kunnen we eventueel extra beschermende maatregelen nemen bij het verlenen van de zorg. Voor de verzorging van cliënten met corona gelden specifieke protocollen.

Welke maatregelen neemt Lelie zorggroep om te voorkomen dat bezoekers het virus een locatie in brengen?

Om onze cliënten maximaal te beschermen zijn onze locaties tot nader order voor bezoek gesloten en alleen door medewerkers en mensen met toestemming te bezoeken. Alleen in heel dringende gevallen kan een uitzondering worden gemaakt. Wij begrijpen dat dit ingrijpend is en stimuleren andere vormen van contact van harte. Zo hebben we beeldbellen mogelijk gemaakt voor de cliënten.

Gaan activiteiten op de locaties nog door? 

Alle niet noodzakelijke groepsactiviteiten voor cliënten worden tijdelijk stopgezet. Denk daarbij aan de weeksluiting, de bingo of de bridgeclub. Ook de dagbesteding en dagbehandeling voor cliënten van buiten onze locaties is in ieder geval tot 20 mei gesloten, om de cliënten te beschermen. In plaats van de dagbesteding bieden we huisbezoeken aan. Onze medewerkers nemen daarvoor contact op met de cliënt of de eerste contactpersoon.

Zijn de restaurants van de diverse locaties open?

Om onze cliënten zoveel mogelijk te beschermen, zullen de restaurants niet open zijn tot in ieder geval 20 mei.

Wat kan ik zelf doen om verspreiding van het virus te voorkomen?

U kunt helpen door frequent de handen te wassen, af te drogen in papieren doekjes, bij verkoudheid papieren zakdoekjes te gebruiken, niezen en hoesten in de binnenzijde van de elleboog en niet in de hand. Daarnaast vragen we iedereen om zo min mogelijk in fysiek contact te komen met de oudere doelgroep. Helpt u mee?

Voor meer veelgestelde vragen verwijzen we u naar de website van het RIVM.

Ik heb een brief van jullie gekregen, wordt mijn zorg nu afgebouwd? 

Door de huidige uitzonderlijke omstandigheden kan het zo zijn dat de zorg niet meer volledig geleverd kan worden. In afstemming met u wordt er dan gekeken of er bepaalde zaken door anderen dan de zorgverleners kunnen worden gedaan. Door de zorg op sommige punten af te bouwen, kan uiteindelijk de strikt noodzakelijke zorg beschikbaar blijven.

Als de zorg moet worden afgebouwd, wordt er contact met u opgenomen vanuit uw eigen zorgteam.

Stel dat mijn naaste die in een van jullie locaties woont besmet blijkt te zijn met het coronavirus. En hij/zij wil graag naar huis om daar door mantelzorgers verzorgd te worden, is dat mogelijk?

Wij kunnen ons deze wens indenken en staan hiervoor open. Een voorwaarde is wel dat
- de (huis)arts akkoord moet zijn
- er voldoende draagkracht is bij de mantelzorgers

U dient zich te realiseren dat wij geen garantie kunnen geven dat er thuiszorg geleverd kan worden. Ook kunnen we gezien de druk op onze locaties niet garanderen dat iemand kan terugkeren mocht het in de thuissituatie toch niet meer gaan.

Mijn naaste woont in een van jullie locaties en ik heb het erg zwaar met het feit dat ik hem/haar niet kan bezoeken. Ik heb behoefte aan een luisterend oor.

Wij realiseren ons dat dit heel moeilijk voor u moet zijn. Naast het contact met uw naaste, mist u mogelijk ook het gebruikelijke contact met de medewerkers van de zorglocatie. Vanwege de drukte in onze zorghuizen lukt het de zorgverleners niet meer altijd om alle telefoontjes die daar binnenkomen zelf te beantwoorden. Daarom hebben wij één centrale telefonische hulplijn opgezet waar u naar toe kunt bellen. Bel voor algemene vragen en een luisterend oor naar onze hulplijn: 010 – 42 89 518 (maandag – vrijdag van 09:00 – 17:00 uur)

Voor informatie over uw naaste neemt u contact op met uw EVV’er of gebruikt u de middelen voor beeldbellen die onze welzijnswerkers inmiddels op alle locaties hebben gestart.

Ik zou zelf wel een steentje willen bijdragen aan de bestrijding van deze crisis. Kunnen jullie hulp gebruiken?

Jazeker! Wij zijn hard op zoek naar mensen met een zorgachtergrond die wij kunnen inzetten om onze cliënten de beste zorg te kunnen blijven bieden. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.werkenbijleliezorggroep.nl/extraheld

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.