Innovatie | Lelie zorggroep

Innovatie

Binnen Lelie zorggroep zien wij innovatie als een belangrijk middel om antwoord te geven op maatschappelijke ontwikkelingen en om de zorg toekomstbestendig in te richten.

In onze innovatievisie beschrijven we onze visie op onder andere verschillende soorten innovatie en de vormgeving van de ideeselectie en het innovatieproces. We zetten in de innovatievisie de relatie tussen cliënt en medewerker centraal. Klik hier voor een uitgebreide toelichting op de innovatievisie.

Op deze pagina vindt u meer informatie over diverse innovatieprojecten binnen Lelie zorggroep. Benieuwd naar andere projecten of wilt u in contact komen? Stuur een mail naar: kwaliteit@leliezorggroep.nl

In februari 2022 deed Lelie zorggroep mee aan de Slimme Zorg Estafette. We reden het hele land door en vertelden over het gebruik van digitale middelen in de zorg. Bekijk hier een terugblik.


 E-health binnen de ambulante hulpverlening

Klik hier voor meer informatie over e-health in de ambulante hulpverlening. 


NewHealth– online hulpverleningsmodules binnen de ambulante hulpverlening

Door het gebruik van online modules van NewHealth binnen de ambulante hulpverlening, kunnen cliënten ook zelf aan de slag met de vragen waar zij tegen aan lopen. Het moduleaanbod beslaat veel verschillende thema’s, zoals angst & paniek en piekeren en is geschikt voor jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen. We zijn ervan overtuigd dat de inzet van NewHealth een effectief onderdeel kan zijn van onze hulpverlening. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken in hoeverre we dit aanbod willen en kunnen uitbreiden voor jeugdigen.

In dit nieuwsbericht lees je meer over het gebruik van NewHealth binnen Lelie zorggroep. 


GPS

Elke dag proberen we ervoor te zorgen dat bewoners zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Een hulpmiddel daarbij is een GPS-sensor, waarmee bewoners met dementie zelfstandig naar buiten kunnen. Zorgmedewerkers krijgen op hun telefoon een melding als een bewoner buiten een bepaalde grens komt en kunnen op een app zien waar de bewoner zich bevindt. De bewoner kan ook op een knop drukken om contact te leggen met een zorgmedewerker. Voor zorgmedewerkers is het soms best een beetje wennen, maar ze worden op weg geholpen met een uitgebreide handleiding met informatie over alles wat geregeld moet worden.

Op dit moment hebben ongeveer vijf cliënten van verschillende locaties een GPS-sensor. De ervaringen zijn erg positief: bewoners zijn blij dat ze een stukje van hun vrijheid terug hebben en zelf naar buiten kunnen.

In 2022 en 2023 zal het aantal GPS-sensoren worden uitgebreid, zodat die beschikbaar komen voor elke cliënt die dat wil.


Innovatieve casusbespreking

Sinds 2020 wordt er rond het verpleeghuis Oranjehof geëxperimenteerd met een innovatieve manier om cliënten te bespreken. Een groepje met onder andere een wijkverpleegkundige, casemanager dementie, specialist ouderengeneeskunde en een verpleegkundige uit het verpleeghuis bespreken samen de situatie van cliënten. Soms sluit de cliënt of een mantelzorg zelf ook aan bij de bespreking. Tijdens het overleg wordt besproken wat de doelen en behoeften van de cliënt en mantelzorgers zijn (bijvoorbeeld: zo lang mogelijk thuis wonen) en wat er nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Met de kennis van alle verschillende disciplines en veel ‘out-of-the-box-denken' bedenken we mooie oplossingen waar we de cliënt zo goed mogelijk mee kunnen helpen.

Vanaf 2022 wordt deze werkwijze verder uitgebreid naar andere wijken in Rotterdam.

Deze innovatie heeft in 2021 de Impactprijs van het Conforte Innovatielab gewonnen! Bekijk hieronder het filmpje.


Welzijnstechnologie

In alle verpleeghuizen van Lelie zorggroep zijn er verschillende innovaties beschikbaar, die we bij elkaar ‘welzijnstechnologie’ noemen. Denk bijvoorbeeld aan een BeleefTV, Tovertafel, Qwiek-up, fietslabyrint of robotknuffel. Jammer genoeg zien we ook dat deze innovaties niet zo veel worden ingezet als eigenlijk zou kunnen. In Tiendhove doen we daarom een knelpuntenonderzoek, om met elkaar te kijken naar wat er nodig is om de welzijnstechnologie optimaal in te zetten, zodat de zorg voor cliënten beter wordt. We gaan aan de slag met concrete oplossingen, zoals het verzamelen van handleidingen en het oplossen van praktische problemen.


VirtueleThuiszorg

Alle teams V&V (wijkverpleging) hebben de beschikking over digitale hulpmiddelen die ingezet kunnen worden in de zorg. Deze worden geheel vergoed door de zorgverzekeraars. De hulpmiddelen zijn erop gericht de cliënt te ondersteunen zo lang mogelijk veilig thuis te blijven wonen. Je kunt hierbij denken aan slimme meters (bloeddruk, gewicht, saturatie), leefstijlmonitoring, hulp bij de dagstructuur, slimme alarmen en een beeldbelcoach. De wijkverpleegkundige bespreekt met de cliënt welk hulpmiddel passend is en vraagt deze aan bij MobileCare, het bedrijf dat de toepassingen bij de cliënt thuis levert en installeert. Meer informatie vind je op onze website.


DigitaalThuis

Zowel in Rotterdam als in Zeeland doen wij in 2022 een pilot met de inzet van digitale hulpmiddelen in het sociaal domein. Dit doen we onder de naam DigitaalThuis, waarbij dezelfde technische hulpmiddelen ingezet kunnen worden als binnen de VirtueleThuiszorg, alleen dan voor inwoners zonder een zorgindicatie. Denk hierbij aan de inzet (op maat) van leefstijlmonitoring, bewegingsinterventies, hulp bij de dagstructuur, slimme alarmen en beeldbelcoaching. Zo zorgen we ervoor dat inwoners langer, zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en vertragen/voorkomen we instroom in de professionele zorg. De IAH, HBH en V&V teams zijn betrokken bij deze projecten. In Rotterdam wordt het project gefinancierd door de gemeente, door middel van subsidie. In Zeeland doen wij dit project in samenwerking met andere zorgorganisaties en het samenwerkingsverband van gemeenten Oosterschelderegio. Met ondersteuning van de Rotterdam eHealth Agenda onderzoeken wij hoe we DigitaalThuis in de toekomst kunnen borgen en financieren.


Wijkhulp

In Zeeland werken wij sinds 2020 aan het project Wijkhulp. Samen met 2 zorgaanbieders en de welzijnspartij onderzoeken wij of wijkbewoners met korte acute huishoudelijke hulp geholpen kunnen worden om het weer zelf te doen. De vraag aan de hulpvrager is; "Wat heeft u nodig om het weer zelf te kunnen?”. Daarbij wordt de verbinding gezocht met het voorliggend veld in de wijk.

Het project Wijkhulp is afgerond. De ervaringen worden meegenomen in een nieuw contract in 2024. Het project heeft last gehad van de coronacrisis.


Micro learning

Via een app kunnen medewerkers van de HBH Rotterdam op een snelle manier hun deskundigheid vergroten. Modules die zij kunnen bekijken zijn: Communicatie, signaleren, melden/meldcode, eenzaamheid, grenzen aangeven, dementie. Elke module heeft een aantal meerkeuzevragen. De modules kunnen telkens herhaald worden.

De Micro learning evaluatie is positief afgerond. Het plan ligt nu bij het MT om goedkeuring te vragen om dit landelijk binnen de hulp bij huishouding uit te rollen.


Smartwatch als extern geheugen

Binnen Korsakovcentrum Slingedael wordt continu onderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld hoe een smartwatch ingezet kan worden als extern geheugen voor Korsakov-patiënten. Een kenmerk van het syndroom van Korsakov is moeite met het prospectief geheugen (het onthouden van toekomstige afspraken). Een smartwatch kan gebruikt worden om cliënten te herinneren en zo meer onafhankelijkheid te creëren. In dit webinar lichten we de resultaten van onderzoek naar het gebruik van een smartwatch toe. Komende tijd breiden we ons onderzoek naar ondersteuning op het prospectief geheugen verder uit. Meer informatie over deze en andere onderzoeken vind je op deze website.


Proefkamer Slingedael, locatie Charloisse Lagedijk

Binnenkort zal op Slingedael de proefkamer voor domotica in gebruik genomen gaan worden. Deze proefkamer is bedoeld om de collega's van de nieuwe locatie Groene Kruisweg, kennis te laten maken met de toepassingen van domotica die gebruikt gaan worden op de nieuwe locatie.

In deze kamer zal er gebruikt gemaakt gaan worden van een slimme bewegingssensor, een polsbandje waar dwaaldetectie en dwaalpreventie op wordt toegepast. Ook wordt er gebruik gemaakt van een zorgtoestel waarop met een app waar de alarmen op ontvangen en uitgelezen kunnen worden. Tevens kan er in de nieuwe situatie ook gebeld worden met dit device.

De kamer wordt mede ingericht door onze Businesspartner AMR-ICT en is inmiddels bijna gereed.


Innoveren bij het Zorgadviesbureau

Het Zorgadviesbureau is het eerste aanspreekpunt voor verwijzers en (potentiële) cliënten. Op dit moment zijn wij samen met de medewerkers van de locaties onze werkprocessen aan het optimaliseren. Door deze optimalisatie willen we de cliënt en onze medewerkers binnen Lelie zorggroep beter faciliteren. We willen doorgroeien tot een full-service klantcontactcentrum, door de cliënt een vast aanspreekpunt te bieden en de processen te vereenvoudigen. Dit zal resulteren in het sneller inzetten van de juiste zorg op de juiste plek.


 

Inzet ergotherapeut bij HBH-cliënten op de wachtlijst

In de gemeente Vlissingen zijn wij gestart met een pilot voor de inzet van een ergotherapeut bij cliënten die hulp bij huishouden hebben aangevraagd. De ergotherapeut gaat met de cliënt aan de slag om te kijken wat de problemen zijn waardoor iemand de huishoudelijke taken niet (meer) zelf kan uitvoeren en wat er nodig is om dit weer zelfstandig te kunnen. Hiervoor wordt gekeken naar belasting, het verdelen van energie en de inzet van hulpmiddelen zoals een vloerwisser, vochtige doekjes, plumeau met telescoopsteel etc. In maximaal 10 sessies streeft de ergotherapeut ernaar om de cliënt zo zelfstandig mogelijk te maken in het oppakken van huishoudelijke taken.

De pilot loopt tot en met maart 2023 en is in samenwerking met 3 andere partijen vanuit het samenwerkingsverband Zeeuws Baken.


 

Robotic process automation (RPA); een virtuele medewerker in de wijkverpleging

Samen met een extern bedrijf robotiseren we een proces binnen de wijkverpleging, namelijk het in zorg nemen van een cliënt. Doordat een robot de administratieve handelingen overneemt, zullen zorgmedewerkers meer tijd hebben voor zorg aan cliënten. Na het ontwikkelen van deze robot, zal Lelie zorggroep in 2023 besluiten of en welke andere processen gerobotiseerd zullen worden.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.