Innovatie | Lelie zorggroep

Innovatie

Binnen Lelie zorggroep zien wij innovatie als een belangrijk middel om antwoord te geven op maatschappelijke ontwikkelingen en om de zorg toekomstbestendig in te richten.

In onze innovatievisie beschrijven we onze visie op onder andere verschillende soorten innovatie en de vormgeving van de ideeselectie en het innovatieproces. We zetten in de innovatievisie de relatie tussen cliënt en medewerker centraal. Klik hier voor een uitgebreide toelichting op de innovatievisie.

Op deze pagina vindt u meer informatie over diverse innovatieprojecten binnen Lelie zorggroep. Benieuwd naar andere projecten of wilt u in contact komen? Stuur een mail naar: kwaliteit@leliezorggroep.nl

In februari 2022 deed Lelie zorggroep mee aan de Slimme Zorg Estafette. We reden het hele land door en vertelden over het gebruik van digitale middelen in de zorg. Bekijk hier een terugblik.


 E-health binnen de ambulante hulpverlening

Klik hier voor meer informatie over e-health in de ambulante hulpverlening. 


NewHealth– online hulpverleningsmodules binnen de ambulante hulpverlening

Door het gebruik van online modules van NewHealth binnen de ambulante hulpverlening, kunnen cliënten ook zelf aan de slag met de vragen waar zij tegen aan lopen. Het moduleaanbod beslaat veel verschillende thema’s, zoals angst & paniek en piekeren en is geschikt voor jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen. We zijn ervan overtuigd dat de inzet van NewHealth een effectief onderdeel kan zijn van onze hulpverlening. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken in hoeverre we dit aanbod willen en kunnen uitbreiden voor jeugdigen.

In dit nieuwsbericht lees je meer over het gebruik van NewHealth binnen Lelie zorggroep. 


GPS

Elke dag proberen we ervoor te zorgen dat bewoners zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Een hulpmiddel daarbij is een GPS-sensor, waarmee bewoners met dementie zelfstandig naar buiten kunnen. Zorgmedewerkers krijgen op hun telefoon een melding als een bewoner buiten een bepaalde grens komt en kunnen op een app zien waar de bewoner zich bevindt. De bewoner kan ook op een knop drukken om contact te leggen met een zorgmedewerker. Voor zorgmedewerkers is het soms best een beetje wennen, maar ze worden op weg geholpen met een uitgebreide handleiding met informatie over alles wat geregeld moet worden.

Op dit moment hebben ongeveer vijf cliënten van verschillende locaties een GPS-sensor. De ervaringen zijn erg positief: bewoners zijn blij dat ze een stukje van hun vrijheid terug hebben en zelf naar buiten kunnen.

In 2022 en 2023 zal het aantal GPS-sensoren worden uitgebreid, zodat die beschikbaar komen voor elke cliënt die dat wil.


Innovatieve casusbespreking

Sinds 2020 wordt er rond het verpleeghuis Oranjehof geëxperimenteerd met een innovatieve manier om cliënten te bespreken. Een groepje met onder andere een wijkverpleegkundige, casemanager dementie, specialist ouderengeneeskunde en een verpleegkundige uit het verpleeghuis bespreken samen de situatie van cliënten. Soms sluit de cliënt of een mantelzorg zelf ook aan bij de bespreking. Tijdens het overleg wordt besproken wat de doelen en behoeften van de cliënt en mantelzorgers zijn (bijvoorbeeld: zo lang mogelijk thuis wonen) en wat er nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Met de kennis van alle verschillende disciplines en veel ‘out-of-the-box-denken' bedenken we mooie oplossingen waar we de cliënt zo goed mogelijk mee kunnen helpen.

Vanaf 2022 wordt deze werkwijze verder uitgebreid naar andere wijken in Rotterdam.

Deze innovatie heeft in 2021 de Impactprijs van het Conforte Innovatielab gewonnen! Bekijk hieronder het filmpje.


Welzijnstechnologie

In alle verpleeghuizen van Lelie zorggroep zijn er verschillende innovaties beschikbaar, die we bij elkaar ‘welzijnstechnologie’ noemen. Denk bijvoorbeeld aan een BeleefTV, Tovertafel, Qwiek-up, fietslabyrint of robotknuffel. Jammer genoeg zien we ook dat deze innovaties niet zo veel worden ingezet als eigenlijk zou kunnen. In Tiendhove doen we daarom een knelpuntenonderzoek, om met elkaar te kijken naar wat er nodig is om de welzijnstechnologie optimaal in te zetten, zodat de zorg voor cliënten beter wordt. We gaan aan de slag met concrete oplossingen, zoals het verzamelen van handleidingen en het oplossen van praktische problemen.


VirtueleThuiszorg

Alle teams V&V (wijkverpleging) hebben de beschikking over digitale hulpmiddelen die ingezet kunnen worden in de zorg. Deze worden geheel vergoed door de zorgverzekeraars. De hulpmiddelen zijn erop gericht de cliënt te ondersteunen zo lang mogelijk veilig thuis te blijven wonen. Je kunt hierbij denken aan slimme meters (bloeddruk, gewicht, saturatie), leefstijlmonitoring, hulp bij de dagstructuur, slimme alarmen en een beeldbelcoach. De wijkverpleegkundige bespreekt met de cliënt welk hulpmiddel passend is en vraagt deze aan bij MobileCare, het bedrijf dat de toepassingen bij de cliënt thuis levert en installeert. Meer informatie vind je op onze website.


Micro learning

Het nieuwe leren voor de hulp bij huishouding (hbh) gaat via de Primio-app. Alle hbh-medewerkers kunnen nu gebruik maken van deze app. Via Primio kunnen medewerkers op een snelle een laagdrempelige manier hun deskundigheid vergroten. De modules zijn opgebouwd uit meerdere hoofdstukken met meerkeuzevragen en open vragen.

De modules worden regelmatig geüpdatet en aangevuld. De medewerkers hulp bij huishouding kunnen ook zelf onderwerpen aandragen waar zij meer over willen weten.

De huidige modules zijn: onboarding nieuwe medewerker, communicatie, signaleren, melden/meldcode, eenzaamheid, grenzen aangeven, omgaan met weerstand. Omgaan met mensen met dementie, slim schoonmaken, Arborichtlijnen en fysieke belasting.


DiGiRehab

Voor het project "Sterker en Beter" heeft Lelie zorggroep, samen met Iriz-Thuiszorg, een subsidie ontvangen van de Provincie Zeeland. De verzorgenden van de teams Verpleging & Verzorging uit Zeeland zijn gestart met het trainingsprogramma voor cliënten.

De methode DigiRehab biedt zorgmedewerkers door middel van een digitaal platform de mogelijkheid om ouderen te trainen. Deze methode is in Denemarken ontwikkeld en daar met succes ingezet: de methode vermindert de zorgvraag bij ouderen omdat ze sterker en zelfredzamer worden.

Zorgmedewerkers kunnen met DigiRehab de cliënt eenvoudig screenen op ondersteuningsbehoeften en fysieke capaciteit. Op basis daarvan wordt automatisch een trainingsprogramma samengesteld. Als cliënten zelfredzamer worden, hebben ze minder zorg nodig. Het project wil inzicht verschaffen in het arbeidsbesparend effect.

DigiRehab heeft drie functies (screening, oefening en analyse) die worden ondersteund door het gebruik van big data en kunstmatige intelligentie. Samen zorgt dit voor een kosteneffectief herstel.


Smartwatch als extern geheugen

Binnen Korsakovcentrum Slingedael wordt continu onderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld hoe een smartwatch ingezet kan worden als extern geheugen voor Korsakov-patiënten. Een kenmerk van het syndroom van Korsakov is moeite met het prospectief geheugen (het onthouden van toekomstige afspraken). Een smartwatch kan gebruikt worden om cliënten te herinneren en zo meer onafhankelijkheid te creëren. In dit webinar lichten we de resultaten van onderzoek naar het gebruik van een smartwatch toe. Komende tijd breiden we ons onderzoek naar ondersteuning op het prospectief geheugen verder uit. Meer informatie over deze en andere onderzoeken vind je op deze website.


Proefkamer Slingedael, locatie Charloisse Lagedijk

Binnenkort zal op Slingedael de proefkamer voor domotica in gebruik genomen gaan worden. Deze proefkamer is bedoeld om de collega's van de nieuwe locatie Groene Kruisweg, kennis te laten maken met de toepassingen van domotica die gebruikt gaan worden op de nieuwe locatie.

In deze kamer zal er gebruikt gemaakt gaan worden van een slimme bewegingssensor, een polsbandje waar dwaaldetectie en dwaalpreventie op wordt toegepast. Ook wordt er gebruik gemaakt van een zorgtoestel waarop met een app waar de alarmen op ontvangen en uitgelezen kunnen worden. Tevens kan er in de nieuwe situatie ook gebeld worden met dit device.

De kamer wordt mede ingericht door onze Businesspartner AMR-ICT en is inmiddels bijna gereed.


Innoveren bij het Zorgadviesbureau

Het Zorgadviesbureau is het eerste aanspreekpunt voor verwijzers en (potentiële) cliënten. Op dit moment zijn wij samen met de medewerkers van de locaties onze werkprocessen aan het optimaliseren. Door deze optimalisatie willen we de cliënt en onze medewerkers binnen Lelie zorggroep beter faciliteren. We willen doorgroeien tot een full-service klantcontactcentrum, door de cliënt een vast aanspreekpunt te bieden en de processen te vereenvoudigen. Dit zal resulteren in het sneller inzetten van de juiste zorg op de juiste plek.


Inzet ergotherapeut bij cliënten (hbh) op de wachtlijst

In gemeente Vlissingen zijn wij gestart met een pilot voor de inzet van een ergotherapeut bij cliënten die hulp bij huishouden hebben aangevraagd. De ergotherapeut bekijkt samen met de cliënt wat de problemen zijn waardoor iemand de huishoudelijke taken niet (meer) zelf kan uitvoeren en wat er nodig is om dit weer zelfstandig te kunnen. Hiervoor kijken ze samen naar belasting, het verdelen van energie en de inzet van hulpmiddelen zoals een vloerwisser, vochtige doekjes, plumeau met telescoopsteel etc. In maximaal 10 sessies streeft de ergotherapeut ernaar om de cliënt zo zelfstandig mogelijk te maken in het oppakken van huishoudelijke taken.

Meer dan de helft van de cliënten die meedeed aan de pilot kon zichzelf redden met minder hulp in het huishouden. Eén derde van de cliënten kon na de training met de ergotherapeut het huishouden (weer) helemaal zelf oppakken met hulpmiddelen.

Wegens succes verlengen we de pilot tot eind 2023. Er is een vervolg subsidie aangevraagd om in 2024 ook ergotherapeuten in te zetten bij de huidige cliënten. Zij zullen bepalen of de cliënten leerbaar zijn en met hulpmiddelen weer een deel van hun eigen huishouden kunnen doen.


Robotic process automation (RPA); een virtuele medewerker in de wijkverpleging

Samen met een extern bedrijf robotiseren we een proces binnen de wijkverpleging, namelijk het in zorg nemen van een cliënt. Doordat een robot de administratieve handelingen overneemt, zullen zorgmedewerkers meer tijd hebben voor zorg aan cliënten. Na het ontwikkelen van deze robot, zal Lelie zorggroep in 2023 besluiten of en welke andere processen gerobotiseerd zullen worden.


Robotstofzuiger

In de Oosterschelderegio zijn wij gestart met een pilot waarbij wij de robotstofzuiger inzetten bij cliënten. Stofzuigen is een zware klus in het huishouden, voor de cliënt en voor de medewerker.

Het doel van deze pilot is om te onderzoeken of cliënten door gebruik van de robotstofzuiger meer regie terugkrijgen en of zij daardoor zelfredzamer (kunnen) worden. Daarnaast onderzoeken wij of de belasting van de medewerker hulp bij huishouding hierdoor verminderd wordt.

Lelie zorggroep onderzoekt samen met gemeenten, Iriz-Thuiszorg, Allevo en de Schutse de resultaten. De pilot loopt tot eind oktober 2023. 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.