Begeleiding op school door Agathos hulpverlening

Begeleiding op school door Agathos hulpverlening

Begeleiding op school door Agathos hulpverlening

Individuele aandacht voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben

Sommige kinderen hebben behoefte aan extra ondersteuning op school. Speciale medewerkers vanuit Agathos hulpverlening – onderdeel van Lelie zorggroep – kunnen die begeleiding bieden. Maar wat houdt dit nu eigenlijk in, die begeleiding op school?

Gerbrand van den Brink is 10 jaar, zit op het speciaal onderwijs en ontvangt op school extra ondersteuning vanuit Agathos hulpverlening. Hij is onlosmakelijk verbonden met zijn kubus – “ik heb er twaalf” –, waarmee hij geweldig goed overweg kan. Vanuit Agathos wordt hij begeleid door Geralda Waaijenberg, die twee dagen in de week aanwezig is in de klas om hem persoonlijk te ondersteunen tijdens de schooldag. “Die kubus is echt zijn ding om tot rust te komen en dat werkt heel goed.” Ze vraagt hem of ze de kubus door elkaar mag halen en vervolgens zorgt Gerbrand er binnen afzienbare tijd voor dat alles weer op de juiste plek zit. “Over een poosje ga ik meedoen met het NK!” vertelt hij trots.

Rust

Bijna twee jaar geleden begon de begeleiding voor Gerbrand, die vanwege een vorm van autisme moeite heeft met de structuur en de vele prikkels op school. Geralda: “Tijdens de dag hebben we een aantal contactmomenten, waarbij we bespreken hoe het met hem gaat. Aan de hand van verschillende kleuren (rood, oranje en groen) kan hij aangeven hoe hij zich voelt. Dat helpt hem om op een goede manier om te gaan met zijn emoties en om zo samen de juiste keuzes te maken voor de invulling van zijn dag.”

Gerbrand zit in een klas met twaalf kinderen, die een verschillend leerniveau hebben. Er wordt klassikaal lesgegeven en elk kind krijgt de lesstof op maat aangeboden. Hij zit achterin de klas met schotten om zich heen als hulpmiddel, om de prikkels tot een minimum te beperken. De hulpverlener zit naast hem, kijkt met hem mee en zorgt voor rust tijdens de les en daarbuiten.

Geralda plant een aantal vaste rustmomenten voor Gerbrand, waarbij ze zich samen terugtrekken om tot rust te komen en te bespreken hoe hij zich voelt. Tijdens de momenten dat er in de klas gegeten wordt, is Gerbrand bijvoorbeeld samen met de hulpverlener of zijn juf.

Voelen

Als er op een dag iets gebeurt dat afwijkt van het normale, maakt Geralda pictogrammen voor hem, die ze met elkaar een aantal keer doornemen, zodat Gerbrand precies weet wat hem te wachten staat. Ook aan zijn tas hangt een briefje met pictogrammen, hierop staat wat er in zijn tas hoort te zitten. Gerbrand: “Vroeger vergat ik heel veel. Maar met de picto’s weet ik wat er in mijn tas moet.” Hij doet zijn tas open en haalt – naast zijn eten en drinken – zijn twaalf verschillende kubussen tevoorschijn. Gerbrand laat ze trots een-voor-een zien en weet de naam van elke kubus te benoemen.

Geralda: “Gerbrand is de afgelopen tijd ontzettend gegroeid. Hij kan nu aangeven en benoemen hoe hij zich voelt en hij begrijpt ook wat nodig is voor hem om zich goed te voelen.”

Gerbrand merkt dit zelf ook en zegt over Geralda: “Ze heeft me geleerd hoe ik dingen aan kan geven. Ze helpt me en ze geeft me rust. Als ik even heel druk ben, dan kan ze me helpen.”
Geralda, lachend: “Ja, we houden je in de gaten!” Serieuzer vervolgt ze: “Het is echt goed om een hele dag bij hem te zijn, wij kunnen vaak veel eerder zien of er wat aan de hand is en dan op tijd ingrijpen”.

Nodig

Op deze school krijgen elf kinderen begeleiding vanuit Agathos hulpverlening. Deze begeleiding wordt bij de gemeente aangevraagd door de school, in afstemming met de ouders. De gemeente geeft vervolgens een indicatie af, waarna de begeleiding (bijvoorbeeld door ‘Iah’ers in het onderwijs’ van Agathos hulpverlening) kan worden ingekocht. Juf Evelien van den Brand (32) is erg blij met deze begeleiding. “De problematiek van sommige kinderen is soms best ingewikkeld. Het kan daarom zijn dat sommige kinderen sterke behoefte hebben aan individuele aandacht. Dat is binnen een groep – ook binnen het speciaal onderwijs – vaak niet haalbaar voor de leerkrachten. Dankzij de hulpverleners die er zijn voor een aantal kinderen, hebben wij als leerkrachten voldoende aandacht voor de hele groep.”

Begeleiding op school vanuit Agathos hulpverlening
Er zijn kinderen en jongeren die extra begeleiding nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. Agathos hulpverlening heeft in de meeste teams hulpverleners beschikbaar die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van kinderen die dat nodig hebben, op school. Dit kan zowel op een basisschool, op het speciaal onderwijs als op een middelbare school. De hulpverleners hebben ieder hun eigen expertise op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en vormen zo een waardevolle aanvulling op het onderwijs.

Extra begeleiding kan aangevraagd worden via de Jeugdwet bij gemeenten of via de Wet Langdurige Zorg.

Kijk voor meer informatie op agathos-hulpverlening.nl/hulpopschool.

TEKST: Hanna Smallenbroek
FOTO: Judith Leroy Fotografie

Reacties

Uw reactie

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.