Christelijke GGZ behouden

Zeker in hus - krant lezen

Christelijke GGZ behouden

De GGZ-activiteiten van Lelie zorggroep, bestaande uit de merken Cruciaal, STAGG en In de Bres, zullen een doorstart maken bij CIGGZ BV. Dit betreft een samenwerkingsverband tussen Lelie zorggroep en Zorg van de Zaak Netwerk, waarbij de christelijke identiteit geborgd wordt door Lelie zorggroep en Zorg van de Zaak garant staat voor de kwaliteit van dienstverlening en financiële robuustheid.

Krachten bundelen
“We zijn blij dat we na een moeilijke periode een sterke partij hebben gevonden die de zorgverlening continueert” aldus Henk Möhlmann bestuurder a.i. van de Lelie zorggroep. De GGZ-activiteiten binnen Lelie zorggroep waren onvoldoende qua schaalgrootte. Om die reden heeft Lelie zorggroep besloten haar activiteiten te staken en over te dragen aan een andere partij. Verschillende onderdelen van Zorg van de Zaak bieden namelijk ook geestelijke gezondheidszorg, te weten Skils, Rodersana en Co-eur. Christelijke GGZ kan gebruik gaan maken van hun kennis en expertise op dit gebied, alsmede de ondersteuning op het gebied van onder andere administratie en personeelszaken.

Aansluiting klantbehoefte
Peter van Maris, directielid bij Zorg van de Zaak: ”Wij zijn blij met deze aanvulling op het Zorg van de Zaak Netwerk. Niet alleen betreft het een waardevolle toevoeging op onze bestaande specialistische GGZ met betrekking tot de zwaardere problematiek. Maar sluiten we hiermee ook aan bij de behoefte van een groot aantal van onze klanten die arbodienstverlening afnemen én werkzaam zijn vanuit een Christelijke levensovertuiging.”
De definitieve samenwerking is voorlopig nog afhankelijk van goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Vragen
Cliënten blijven gewoon de hulp ontvangen zoals altijd, waarbij de christelijke identiteit gewaarborgd is. Cliënten van Cruciaal, STAGG en In de Bres die vragen hebben, kunnen deze stellen via:

  • Cruciaal (088) 111 9 000
  • In de Bres (0512) 584 070
  • Stagg (030) 637 7071


Over Lelie zorggroep
Lelie zorggroep biedt in enkele tientallen gemeenten onder de merken Agathos en Curadomi huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging aan huis, alsmede begeleiding bij psychologische- en gezinsproblemen. In de omgeving Rotterdam wordt daarnaast vanuit een tiental verpleeghuizen (specialistische) zorg en behandeling geboden aan ouderen en Korsakov-patiënten. Dit doet Lelie zorggroep vanuit haar christelijke identiteit.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.