Herkenbare wijkverpleging in Gouda

Herkenbare wijkverpleging in Gouda

Herkenbare wijkverpleging in Gouda

In Gouda slaan aanbieders van de wijkverpleging hun handen ineen om in de wijk herkenbare wijkverpleging te organiseren.

"We werken bijvoorbeeld in een flat waar 5 sleutelkluizen naast elkaar hangen. Dat betekent dat er 5 verschillende zorgaanbieders naar binnen gaan om zorg te verlenen. Als we dat anders zouden verdelen, kunnen we de zorg efficiënter organiseren en is er in totaal minder reistijd nodig, waardoor we meer zorg kunnen verlenen," vertelt collega Hanneke Doornekamp. "Er zijn korte lijntjes met betrokken wijkverpleegkundigen om op een laagdrempelige manier te schakelen over afstemming van zorgvragen."


Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.