Lelie zorggroep en Riederborgh verkennen fusie

Lelie zorggroep en Riederborgh verkennen fusie

Lelie zorggroep en Riederborgh verkennen fusie

Lelie zorggroep en Riederborgh verkennen de mogelijkheid tot een fusie. Met de fusie willen beide raden van bestuur de bedrijfsvoering optimaliseren en daarmee de christelijke zorg in Ridderkerk – waar Riederborgh actief is – gezamenlijk continueren. In de beoogde fusie zou Riederborgh onderdeel uit gaan maken van Lelie zorggroep.

Beide organisaties werken al langere tijd nauw samen. Vanuit deze samenwerking is kort geleden het gesprek over een bundeling van krachten ontstaan. De gezamenlijke schaalgrootte kent voordelen ten aanzien van de toekomstbestendigheid van Riederborgh in Ridderkerk. Denk daarbij aan ondersteuning vanuit de centrale serviceorganisatie van Lelie zorggroep.

“Een vertrouwde naam in Ridderkerk”

“Riederborgh is een kleinschalige zorginstelling met een hele goede naam in Ridderkerk. Al meer dan vijftig jaar een vertrouwd adres voor wie zorg nodig heeft én voor wie zorg wil verlenen in Ridderkerk. Dat willen we behouden voor de toekomst”, zegt Jack Thiadens interim-bestuurder bij Riederborgh. “Vanwege de grote uitdagingen die op de zorg afkomen, is het belangrijk om daarbij ingebed te zijn in een stevige organisatie die tegelijkertijd onze missie deelt. Riederborgh is door haar te geringe omvang kwetsbaar en niet toekomstbestendig. Vanwege onze gedeelde identiteit, zorgaanbod en werkgebied kwamen we in onze zoektocht bij Lelie zorggroep uit. Met Lelie zorggroep is een mooie win-win te maken als wij onze krachten goed weten te bundelen. Zij kunnen ons helpen de belangrijke stappen op gebied van onder andere ICT, duurzaamheid en werkgeverschap te maken die nodig zijn richting de toekomst.”

“Grote overeenkomsten”

“Riederborgh zou een prachtige en logische aanvulling zijn op ons zorgaanbod in een belangrijk werkgebied van onze organisatie”, zegt Hendrik Jan van den Berg, bestuurder bij Lelie zorggroep. “Zowel qua identiteit als zorgaanbod zie ik grote overeenkomsten met veel van onze verpleeghuizen in de regio Rotterdam. Binnen onze organisatie hechten we aan de lokale identiteit van de verschillende onderdelen. Riederborgh krijgt in de beoogde fusie daarom alle ruimte om zichzelf te blijven, maar dan wel met de voordelen die een organisatie van de schaal van Lelie zorggroep biedt.”

Over Riederborgh en Lelie zorggroep

Riederborgh is een verpleeghuis met 130 bewoners in Ridderkerk. Daarnaast bieden zij ook thuiszorg, hulp in de huishouding en maaltijdverzorging in deze gemeente.

Lelie zorggroep is landelijk actief, maar met een zwaartepunt in de regio Rotterdam-Rijnmond, waar zij al tien verpleeghuizen heeft. Veel van die verpleeghuizen zijn zowel qua zorginhoud als identiteit vergelijkbaar. In de beoogde fusie zou Riederborgh onderdeel uit gaan maken van Lelie zorggroep, maar wel haar voor Ridderkerk en omgeving herkenbare naam en identiteit behouden. In het najaar verwachten beide partijen de uitkomst van het onderzoek, waarna vervolgstappen bekend worden gemaakt, waarbij ook de medezeggenschap nauw betrokken wordt.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.