Minisymposium Zorgen voor anderen, hoe doe je dat? 28 nov. in Veenendaal

Minisymposium Zorgen voor anderen, hoe doe je dat? 28 nov. in Veenendaal

Minisymposium Zorgen voor anderen, hoe doe je dat? 28 nov. in Veenendaal

Op donderdagavond 28 november zijn ambtsdragers, pastoraal werkers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden van harte welkom op het minisymposium ‘Zorgen voor anderen, hoe doe je dat?’ in Veenendaal.
Dit symposium is een initiatief van Agathos en Curadomi (beide onderdeel van Lelie zorggroep). Tijdens deze bijeenkomst willen wij u verder toerusten bij uw werkzaamheden voor kwetsbare mensen binnen uw gemeente. Daarnaast willen we de verbinding tussen kerken en christelijke zorgorganisaties versterken, zodat we met elkaar onze naasten beter van dienst kunnen zijn.
Tijdens de hoofdlezing zal mevr. Lubben u meer vertellen over de kanteling binnen de Wmo en de impact die deze kanteling heeft voor onder andere zorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties en kerken.

Programma
19.30 uur              Inloop, ontvangst met koffie/thee
20.00 uur              Welkom en opening, Mevr. C. Saathof (zorgmanager Curadomi)
20.15 uur              Lezing ‘De Wmo-kanteling’, Mevr. C. Lubben (zorgmanager Curadomi)
20.45 uur              Workshop naar keuze
21.45 uur              Plenaire afsluiting
22:00 uur              Napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Locatie: De Poortkerk, Poortjesgoed 1, 3901 LA Veenendaal

Aanmelden: In verband met de organisatie van deze bijeenkomst is het van belang dat u zich uiterlijk 26 november aanmeldt. Bij voorkeur via mantelzorg@leliezorggroep.nl of via (010) 26 40 777. Voor meer informatie over onze organisaties of de lezing kunt u contact opnemen met  Corrie Vroon (via bovengenoemd e-mailadres of telefoonnummer) of kijk op www.leliezorggroep.nl.

Workshops:
1. Oog voor de mantelzorger, Door: mevr. C. Vroon
Veel mensen streven naar onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. Ze vragen niet snel om hulp, niet in de familie of vriendenkring, en niet in de kerk of buurt. Maar de mensen binnen deze netwerken zijn op hun beurt terughoudend om hulp aan te bieden. Ze willen namelijk niet bemoeizuchtig overkomen.
Een dergelijke situatie doet zich vaak voor bij zorgvragers en hun mantelzorgers.
U komt als professional of  vrijwilliger in situaties waar zorg is. U kunt vanuit uw rol in de zorgsituatie vaak meer afstand nemen dan de mantelzorger dat kan. U kunt ook samenwerken met de mantelzorger of op een andere manier iets voor hem of haar betekenen.
Over dit onderwerp praat ik graag met u door in de workshop ‘Oog voor de mantelzorger’.

2. Workshop: Dement… en wat nu?!, Door: mevr. L. Verkamman
Tijdens deze workshop neem ik u mee in de gedachtewereld van een dementerende. Ik zal dit doen aan de hand van de vier fasen die een dementerende doormaakt, namelijk: het bedreigde ik, het verdwaalde ik, het verborgen ik en het verzonken ik. Ik probeer u handvatten mee te geven die u kunt gebruiken in de omgang met de dementerende en de daarbij horende gedragsveranderingen. Het streven is dat een dementerende zolang mogelijk in de thuissituatie kan blijven op een veilige en verantwoorde manier. Om dit mogelijk te maken en om de juiste hulp in te zetten, biedt Lelie zorggroep ondersteuning door het inzetten van een ‘casemanager dementie’. Deze casemanager is meestal een verpleegkundige  of een maatschappelijk werker die een aanvullende opleiding hiervoor heeft gevolgd. Vooral de mantelzorger wordt hierin niet vergeten, er wordt tijdig ingegrepen wanneer overbelasting dreigt.

3. Workshop: Weet wat je zegt!, Door: mevr. A. van Essen en mevr. M. Smids
Communiceren, u doet het elke keer wanneer u een ander mens ontmoet. Iets wat zo gewoon is, is niet altijd simpel. Het is belangrijk om bewust te communiceren, vooral in situaties die moeilijk zijn, waar veel emoties een rol spelen of waar veel stress is.
Bijvoorbeeld: Mevrouw Brink is mantelzorger van mevrouw Hoekstra. Tijdens een van de bezoekjes vraagt mevrouw Brink: “Hoe gaat het met u?” Waarop mevrouw Hoekstra antwoord: “Het kan niet beter!”. Mevrouw Brink weet niet goed hoe ze hier op door kan vragen en begint over een ander onderwerp.
In situaties die moeilijk zijn kan snel miscommunicatie ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer de mantelzorger zich zorgen maakt of als de zorgvrager niet tevreden is met de hulp. Hoe zeg je dat op een goede manier? Het doel van de workshop is om uw aandacht te vestigen op  twee cruciale aspecten van communicatie, namelijk ‘Waarnemen zonder oordeel’ en ‘Verantwoordelijkheid nemen voor je gevoelens’. We doen een paar oefeningen, geven tips en er  is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

4. Workshop: Zorg in de laatste levensfase, Door: mevr. L. Kraaijeveld
In het pastoraat wordt u betrokken bij de stervensfase van een gemeentelid. De stervende en de omringende (mantel)zorgers behoeven pastorale begeleiding. In deze workshop krijgt u meer informatie over zorg rondom het sterfbed. De workshop is onderverdeeld in vier punten:
- De waarde van palliatieve zorg
- Mantelzorg in de laatste levensfase
- Dilemma's in de laatste fase van het leven
- Het verloop van de stervensfase

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.