Ouderen langer thuis met hulp van de buren

Zorg voor elkaar!

Zorg voor elkaar!

Hebt u zorg of hulp nodig? Wij helpen u graag vanuit onze christelijke overtuiging. Kijk op het kaartje voor ons aanbod bij u in de buurt.

Ouderen langer thuis met hulp van de buren

Het project Even Buurten in de Rotterdamse wijk 'Het Lage Land' werpt vruchten af. Anita Krans, verpleegkundig specialist bij Lelie zorggroep is een van de spillen in de wijk. Zij brengt oudere wijkbewoners met een hulpvraag in contact met hun buurtgenoten. Even buurten is een project dat valt onder het Nationaal Programma Ouderenzorg. Op het Kennisplein chronische zorg van Vilans deelt Krans haar ervaringen in een blog. Dat delen we graag ook op onze site:

Even buurten biedt ouderen boven de 70 jaar hulp, die in het dagelijks leven tegen problemen aanlopen. Met een klein beetje ondersteuning van de mensen om hen heen – het informele netwerk – kunnen zij zo toch zelfstanden blijven functioneren. Even Buurten brengt ouderen in contact met actieve buurtbewoners en vrijwilligers en schakelt indien nodig professionele ondersteuning in.

Sleutelfiguren in de wijk

Spillen Even buurten Joanneke Engel en Anita Krans

Even buurten werkt met 'spillen': professionals die het gezicht van de wijk zijn. Anita Krans, spil van het eerste uur: ‘Een spil is een integrale wijkwerker die de formele en informele zorg in de wijk kent en verbindingen legt. Dat gebeurt laagdrempelig. Je gaat even bij iemand buurten en zoekt samen naar de beste vorm van ondersteuning.’ Joanneke Engel is spil in de Rotterdamse wijk ‘Het Lage Land’. Joanneke: 'Ik bouw aan een netwerk van sleutelfiguren in de wijk: actieve bewoners, praktijkondersteuners van huisartsen en huismeesters. Zij signaleren ouderen met problemen en geven die signalen aan mij door. Sinds april 2015 zit ik ook in het wijkteam, vanuit die positie kan ik ouderen nog beter helpen.’

Verbindingen maken

Anita: ‘Laatst ging ik op bezoek bij een vrouw die aan een zuurstofapparaat zit. Ze vond het vervelend dat ze altijd alleen moet eten. Ik heb haar in contact gebracht met een andere dame in haar appartementengebouw, die net weduwe was geworden.’ Joanneke: ‘Als spil moet je niet verlegen zijn. Als ik hoor dat iemand hulp nodig heeft met de boodschappen, dan bel ik bij de buren aan om te vragen of zij kunnen helpen. Dat is één van de succesfactoren van dit project: dat je persoonlijk contact maakt en koppelingen legt.’

Positieve samenwerking

Even buurten Rotterdam

Ouderen zijn erg enthousiast over Even Buurten. Ook zorgprofessionals zijn positief: zij ervaren een betere samenwerking tussen het formele en het informele zorgnetwerk. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (pdf). Anita: ‘De ervaring van de spillen is dat dit een heel effectieve aanpak is. Juist door kleine problemen aan te pakken, voorkom je dat problemen groter worden. Even Buurten is laagdrempelig, informeel en gratis voor de ouderen.’

Mensen kunnen zich beter redden

Joanneke: ‘Het geeft mij voldoening als ik mensen de weg kan wijzen in hun eigen wijk. Ze kunnen zichzelf daardoor beter redden. En ze weten dat er iemand is die ze kunnen bellen als ze ergens tegenaan lopen. Vroeger vervulden buren en familie deze rol. Het is de bedoeling dat zij dit uiteindelijk ook weer gaan overnemen.’

ZonMw-parel

Even buurten is uitgevoerd door de gemeente Rotterdam en gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van ZonMw. In 2015 ontving Even buurten de ZonMw-parel voor het bevorderen van de sociale samenhang in de wijk. Inmiddels maakt Even Buurten structureel onderdeel uit van 42 Rotterdamse wijkteams. Ook in Groningen en Zeeland lopen projecten volgens de Even Buurten-aanpak.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.