SOR en Lelie zorggroep sluiten strategische alliantie

SOR en Lelie zorggroep sluiten strategische alliantie

SOR en Lelie zorggroep sluiten strategische alliantie

Rotterdam, 13 december 2012 - Woningcorporatie SOR en zorgorganisatie Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn hebben op 12-12-12 een strategische alliantie gesloten. Het doel van de alliantie is om in de toekomst de zorg naar de cliënten van de Lelie zorggroep te kunnen waarborgen en een breder pakket van diensten te kunnen aanbieden aan de bewoners van SOR.

Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn (voorheen Zorggroep Rijnmond) , een van de vaste zorgpartners van SOR, huurt al geruime tijd diverse verzorgings- en verpleeghuizen van de SOR. Daarnaast bieden zij zorg- en welzijnsdiensten aan huurders van zelfstandige SOR appartementen. De invoering van ‘scheiden wonen en zorg’ in de AWBZ heeft de behoefte aan een strategische alliantie versterkt.

Zorgvastgoed onder druk
De regelgeving rondom de financiering in de zorg- en de corporatiesector is sterk in beweging. Dit houdt onder andere in dat de huurstromen in het zorgvastgoed een hoger risicoprofiel kennen. Bewoners met een lichte zorgvraag moeten in de toekomst hun huisvesting zélf gaan betalen terwijl het bestaande zorgvastgoed daar nog onvoldoende geschikt voor is. Bestaande contracten tussen de corporatie als belegger in zorgvastgoed en de zorgaanbieder als huurder van dit zorgvastgoed, zijn in dit licht op termijn niet langer houdbaar. Frans Knuit, bestuurder van Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn, licht toe: “Dit heeft ons samen doen besluiten om te streven naar een meer duurzame vorm van samenwerking. Het doel is om zoveel mogelijk kwaliteit en keuzevrijheid voor cliënt en bewoners te scheppen door het maken van langdurige afspraken tussen beide partijen. De cliënt staat hierbij centraal.”

Overkoepelende visie concreet maken
“In de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de alliantie wordt een gezamenlijke overkoepelende visie op zorg en dienstverlening aan de klant en op het afgeleide zorgvastgoed vastgelegd”, legt Harry Rietveld, directeur-bestuurder van SOR uit. “Daarnaast wordt per focusgebied, de gebieden waar we allebei actief zijn, de toekomstvisie concreet gemaakt. Zo kunnen we samen de klant de best passende woonvorm bieden.” De alliantie bevat verder afspraken over een vaste overlegstructuur, een nog uit te werken huursombenadering voor het gezamenlijke vastgoed en nieuwe afspraken over de duur van de contracten. De huursombenadering houdt in dat bestaande huurcontracten kunnen worden aangepast. Ook is afgesproken dat er samen opgetrokken wordt richting externe stakeholders zoals gemeenten en inzake een gezamenlijke aanvraag bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

In het eerste kwartaal van 2013 zullen de afspraken en de uitgesproken intenties verder worden geconcretiseerd. Het gaat hier om het huurniveau en het –verloop per complex, de toekomstige (her)investeringen en het onderhoud, en de afspraken over de verdeling van exploitatierisico’s.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.