Virtuele Thuiszorg: Minder inzet zorg en toch grotere tevredenheid cliënt

Virtuele Thuiszorg: Minder inzet zorg en toch grotere tevredenheid cliënt

Virtuele Thuiszorg: Minder inzet zorg en toch grotere tevredenheid cliënt

Door slimme inzet van innovaties kan de thuiszorg toegankelijk blijven voor veel meer cliënten, zonder dat de kwaliteit of aandacht voor cliënten daaronder lijdt. Dat blijkt uit onderzoek naar de inzet van zogenaamde ‘Virtuele Thuiszorg’ onder 265 cliënten van Lelie zorggroep die in 2020 gebruik gingen maken van innovaties in de thuiszorg. Inmiddels heeft Lelie zorggroep de 500e cliënt van innovatieve ondersteuning thuis te voorzien.

Naast Lelie zorggroep is ook Vierstroom Zorg Thuis in 2020 begonnen met Virtuele Thuiszorg en herkent zij de conclusies op basis van de eerste ervaringen onder 150 cliënten.

Uit het onderzoek van Lelie zorggroep blijkt dat het gemiddelde aantal uren thuiszorg dat cliënten ontvingen, binnen drie maanden met 38 procent daalde. Tegelijkertijd gaf 55 procent van de cliënten aan dat de tevredenheid over hun ervaren welzijn toenam. Bijna driekwart van de cliënten zegt de voordelen van deze zogenaamde E-Health toepassingen te zien. 44 procent ervaart de zorg zelfs als beter dan voorheen. 27 procent vindt de kwaliteit gelijk, maar ervaart meer persoonlijke aandacht.

Hendrik Jan van den Berg, bestuurder bij Lelie zorggroep, waaronder ook de divisies Agathos en Curadomi vallen, is blij dat de inzet van Virtuele Thuiszorg zijn vruchten afwerpt. “We zijn hiermee begonnen om de zorg toegankelijk te houden voor iedereen die dat nodig heeft. Door vergrijzing krijgen steeds meer mensen zorg nodig, terwijl het aantal zorgverleners niet evenredig meegroeit. Onze eerste ervaringen met Virtuele Thuiszorg laten zien dat we met hetzelfde aantal mensen meer cliënten kunnen helpen en ook cliëntgericht kunnen blijven werken. Daar zijn we trots op.”

‘Durf wordt beloond’

“Dankzij de durf van organisaties als Lelie zorgroep en Vierstroom Zorg Thuis, in samenwerking met zorgverzekeraar CZ is de basis gelegd voor een nieuwe manier van zorgverlening”, zegt Patrick Landsman van MobileCare. “Ze hebben als eerste zorgaanbieders in Nederland in de praktijk onderzocht wat de inzet van Virtuele Thuiszorg kan betekenen voor cliënten, mantelzorgers én zorgmedewerkers. Het concept slaat aan. Inmiddels gaan we richting de paar duizend gebruikers van Virtuele Thuiszorg.”

Vierstroom Zorg Thuis (in de regio Midden Holland) is ook enthousiast over de inzet van Virtuele Thuiszorg. Susan Veenhoff, directeur bij Vierstroom: “We merken dat het onze cliënten helpt om langer op een prettige manier zelfstandig thuis te blijven wonen.  Omdat we soms 24 uur per dag de gezondheid van onze cliënten helpen monitoren kunnen we al vroeg signaleren of er extra aandacht nodig is. Zo krijgt persoonlijke zorg een hele nieuwe invulling”.

‘Medewerkers ook enthousiast over virtuele zorg’

Voor de medewerkers in de wijkverpleging betekent virtuele zorg een nieuwe dimensie in hun baan. “We begeleiden onze zorgteams uitvoerig in het werken met virtuele zorg-oplossingen en we merken dat zij deze nieuwe manier van werken ook omarmen. Zij zien dat de zorg voor de cliënten kwalitatief verbetert door het monitoren en meten op afstand en ten goede komt voor de gezondheid” zegt Bart Groen, regiomanager bij Vierstroom Zorg Thuis.

Compleet pakket

Lelie zorggroep en Vierstroom Zorg Thuis begonnen in 2020, in samenwerking met MobileCare, als een van de eerste thuiszorgaanbieders in Nederland met een compleet pakket van zorginnovaties die cliënten kunnen helpen langer thuis te wonen. De zorgprofessional kan op basis van een eigen inschatting een of meerdere van deze hulpmiddelen aanbieden, afhankelijk van de behoefte van de cliënt. Zorgverzekeraar CZ steunde de pilot en zorgde voor vergoeding voor de ingezette middelen.

Deze gekozen aanpak blijkt succesvol, stelt Jantine Wilschut. Zij is als innovatieadviseur initiator van de uitrol van VirtueleThuiszorg bij Lelie zorggroep. “Tot nu toe richtten veel zorgaanbieders zich op de inzet van een of een paar specifieke innovaties. Maar in de praktijk blijkt dat elke cliënt weer wat anders nodig heeft. De kracht zit in het slim combineren van innovaties.”

Ook preventief inzetten

Na de succesvolle eerste stappen wil Lelie zorggroep de inzet van innovatieve oplossingen in de thuiszorg verder benutten. Wilschut: “Onze verwachting is dat zeker een kwart van onze cliënten profijt kan hebben bij de inzet hiervan. Ook gaan we in overleg met gemeenten kijken of we de middelen ook vaker preventief in kunnen zetten bij cliënten uit de WMO.” Daarnaast werkt Lelie zorggroep samen met ziekenhuizen en huisartsen, om Virtuele Thuiszorg op een zo goed mogelijke manier in te zetten.

Vijf categorieën

  • Het pakket met zorginnovaties voor de thuiszorg bestaat uit vijf categorieën.
  • Meten op afstand, zoals gewicht en bloeddruk, waarbij de cliënt bijvoorbeeld zelf op de weegschaal kan staan en zijn gewicht automatisch in het zorgdossier wordt toegevoegd.
  • Monitoring en preventie. Denk daarbij aan sensoren die het slaapwaakritme in de gaten houden en vroegtijdig signaleren als iemands leefpatroon als gevolg van bijvoorbeeld dementie wijzigt.
  • Medicatieveiligheid. Denk aan medicijndispensers die cliënten helpen herinneren om hun medicatie in te nemen.
  • Leefstijlmonitoring en slimme alarmen. Denk aan een sensor op de besteklade die meet hoe vaak iemand eet of een sensor die meet hoe vaak de toiletdeur open gaan en bijvoorbeeld al vroeg een blaasontsteking kan detecteren.
  • Coaching op afstand. Met videobellen kan eenzaamheid worden tegengegaan en hebben cliënten een luisterend oor en hulp bij hun zorgvragen.

Kijk voor meer informatie over Virtuele Thuiszorg op de website van Lelie zorggroep.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.