Welkom STAGG bij Lelie zorggroep

Welkom STAGG bij Lelie zorggroep

Welkom STAGG bij Lelie zorggroep

STAGG, een organisatie voor christelijke Geestelijke Gezondheidszorg is vanaf 1 januari 2014 onderdeel van Lelie zorggroep.

STAGG, een organisatie voor christelijke Geestelijke Gezondheidszorg is vanaf 1 januari 2014 onderdeel van Lelie zorggroep.

De aansluiting bij Lelie zorggroep biedt STAGG meer stabiliteit in de toekomst en levert kansen op voor nauwere samenwerking met andere werkmaatschappijen van de Lelie zorggroep. Deze stap heeft geen gevolgen voor cliënten en personeel.

Lelie zorggroep is blij met deze nieuwe partner, die naast Cruciaal, onder eigen naam het onderdeel GGZ komt versterken.
De christelijke GGZ organisatie STAGG is opgericht vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerken en wil die binding graag behouden. STAGG heeft locaties in Rotterdam, Houten en Zwolle en blijft op alle locaties onder de eigen merknaam opereren. Zij biedt professionele psychologische hulp gebaseerd op een bijbels mensbeeld. De hulp is toegankelijk voor iedereen ongeacht de kerkelijke achtergrond.

Voor meer informatie over STAGG, zie www.stagg-ngk.nl

 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.