Wijkregisseurs verbinden zorg en welzijn in Krimpen en Capelle

Wijkregisseurs verbinden zorg en welzijn in Krimpen en Capelle

Wijkregisseurs verbinden zorg en welzijn in Krimpen en Capelle

Elke wijk in Capelle en Krimpen aan den IJssel krijgt een wijkregisseur die ervoor moet zorgen dat alle vormen van zorg en welzijn samenwerken in de ondersteuning van inwoners met een hulp- of zorgvraag. Dat is een van de belangrijkste veranderingen die in gang gezet wordt door de overeenkomst die dertien partijen in zorg en welzijn in beide gemeenten deze week ondertekenden. Lelie zorggroep is een van de ondertekenaars en levert ook een van de wijkregisseurs. 

Dankzij de samenwerking kunnen ouderen langer zelfstandig leven en wonen. Het aantal ouderen neem tot 2040 sterk toe in beide gemeenten. Nu is nog 1 op de 5 inwoners 65-plus, in 2040 is dat gegroeid tot 1 op de 4 inwoners. In de samenwerking wordt allereerst gekeken naar de kracht van deze groep inwoners. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de maatschappij door vrijwilligerswerk, oog en oor voor de medemens, en het delen van hun levenservaring. Het is belangrijk om een gezonde leefstijl van hen die ouder worden en ouderen aan te moedigen en te steunen. Hierdoor blijven zij langer fit en hiermee en wordt de vraag naar zorg zo klein mogelijk. 

Wijkregisseurs

Om dat te bereiken willen de ondertekenaars van de overeenkomst welzijn en zorg met veel aandacht voor preventie, het versterken van het eigen netwerk en inzet van vrijwilligers. Om dat tot stand te brengen, is onderlinge samenwerking van groot belang. Daarom komen er wijkregisseurs. Die gaan in de wijk aan de slag met de betrokken professionals, vrijwilligers en bewoners om projecten en activiteiten op te zetten. Denk bijvoorbeeld aan gezonde leefstijl ,valpreventie, burenhulp, voorlichting over ouder worden, welzijn, samenwerking tussen vrijwilligers en zorgprofessionals en het bekender maken van ontmoetingsactiviteiten. Ook pakken partijen gezamenlijk obstakels aan in de afstemming van zorg en welzijn.

Samen

Wethouder Marc Wilson van Capelle aan den IJssel: “Om Capellenaren ook in de toekomst welzijn en zorg op maat te kunnen bieden ben ik blij dat mantelzorgondersteuners, ouderencoaches, buurtcoaches, wijkverpleegkundigen, en de huisarts hun samenwerking versterken. Oog voor het benutten van het eigen netwerk, helpen bij een gezonde leefstijl en inzet op welzijn vind ik heel belangrijk! Want een ‘onsje welzijn’ voorkomt een kilo zorg! Fijn voor de Capellenaar en noodzakelijk zodat zorg beschikbaar blijft voor wie het nodig heeft “
Wethouder Hugo van de Wal van Krimpen aan den IJssel: ”Ik vind het belangrijk dat Krimpenaren de juiste ondersteuning en zorg ontvangen. Door Capelle en Krimpen Verbonden wordt de samenwerking tussen onze gemeenten en met de verschillende organisaties versterkt. Hierdoor kunnen we beter maatwerk leveren dan we nu al doen voor onze inwoners. Door het organiseren en optimaliseren van toekomstbestendige zorg en welzijn, willen we het welbevinden en een gezonde leefstijl van onze inwoners bevorderen. Samen staan we immers sterker en kunnen we veel meer bereiken!”

De volgende organisaties tekenen het convenant:

 • Gemeente Capelle aan den IJssel
 • Gemeente Krimpen aan den IJssel
 • Stichting Welzijn Capelle
 • Stichting ContourdeTwern
 • Stichting IJsselland Ziekenhuis
 • Stichting Zorgbeheer De Zellingen
 • Stichting Lelie zorggroep
 • Hervormde Stichting Bejaardenzorg Capelle aan den IJssel
 • Stichting Capelse Huisartsen
 • Zorggroep Krimpen
 • Stichting Cedrah
 • Stichting Humanitas
 • Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.