''Ik heb veel steun aan de gesprekken''

''Ik heb veel steun aan de gesprekken''

''Ik heb veel steun aan de gesprekken''

Thomas vertelt over de begeleiding door hulpverlener Corrinne

Sommige kinderen en jongeren hebben extra begeleiding nodig op school. Zoals Thomas (16)* die twee jaar geleden de overstap maakte van speciaal onderwijs naar een reguliere middelbare school. Corrinne van der Have werkt bij Agathos als hulpverlener in het onderwijs en begeleidt Thomas daarbij.

De eerste kennismaking tussen Corrinne en Thomas begon in Gorinchem. “We reden door een drive-thru om even wat lekkers te halen,” herinnert Corrinne zich, “en we hebben een hele poos zitten kletsen.” Corrinne en Thomas spreken elkaar een of twee keer in de week op school. Lachend vertelt ze: “Als Thomas gaat zitten, zet hij altijd eerst zijn brooddoos met 18 boterhammen op tafel, samen met een fles water. En dan kunnen we van start.”

Overstap naar regulier onderwijs

Thomas zit in zijn examenjaar op het Wartburg College Marnix in Dordrecht. Twee jaar geleden is hij van het speciaal voortgezet onderwijs overgegaan naar het regulier voortgezet onderwijs. Dit was voor hem een grote verandering. “Ik vond de stap naar deze andere school spannend. Alles was nieuw. Ik deed erg mijn best en wilde graag het beste van mezelf laten zien,” vertelt Thomas. Corrinne noemt hem een echt mensenmens. “Altijd enthousiast naar iedereen.” Dat bracht ook de nodige uitdagingen met zich mee. “Thomas moest afleren om het iedereen naar de zin te willen maken. Hij heeft geleerd op welke manier hij kan aangeven wat hij zelf fijn vindt in contact met anderen en dat hij meer aan zichzelf mag denken.” Thomas vult aan: “Eerst begreep ik dat niet, omdat ik niet bewust zelf om die aandacht vroeg. Maar later kreeg ik wel door dat ik er soms ‘gek’ van werd dat iedereen mijn naam riep.” Thomas besprak met Corrinne hoe hij rust voor zichzelf kon creëren en op welke manier hij bijvoorbeeld rustig de leswisseling kon vervolgen. Dit noemt hij het eerste doel naar aanleiding van de begeleidingsgesprekken.

Relativeren

“Ik vind het niet leuk als mensen boos op mij zijn, zonder dat ik goed weet wat de oorzaak is. Daar kan ik verdrietig van worden,” vertelt Thomas. “Als mij iets dwars zit, ga ik naar Corrinne toe. Het is heel fijn dat zij een tussenpersoon is tussen school en thuis. Ik heb veel steun aan de gesprekken.” Samen met Corrinne bespreekt hij een situatie en zetten ze de feiten op een rijtje. Dit gaat dan bijvoorbeeld over een opmerking van een docent na een presentatie waar Thomas onzeker van werd. Thomas: “Vaak kom ik er tijdens zo’n gesprek met Corrinne achter wat er allemaal in mijn hoofd afspeelt en dat het allemaal veel donkerder wordt dan het eigenlijk echt is. Ze helpt mij om dat te relativeren.” Na het gesprek is Thomas zelf naar de docent toegegaan om de situatie te bespreken en dit samen op te lossen.

Als hulpverlener in het onderwijs werkt Corrinne onder andere met de methodiek ‘Oplossingsgericht werken’. Daarbij gaat het veel om het ‘nuchter’ maken van een situatie en deze in het juiste perspectief zetten. “Tijdens de gesprekken hoor ik vaak eerst het verhaal van Thomas aan en vervolgens bespreken we hoe hij positiever kan gaan denken en ook wat normaal is. Thomas heeft altijd begeleiding gehad en moet dat zelfvertrouwen opbouwen. Daarom zeg ik altijd: je bent een normale jongen en je kunt dit echt zelf.”

Brug tussen ouders en school

Corrinne vindt het een voordeel dat ze fungeert als neutraal figuur tussen ouders en school. Ze vertelt enthousiast dat ze het als hulpverlener in het onderwijs bij Agathos mooi vindt om iets voor jongeren te kunnen betekenen. “Ik kom niet bij Thomas thuis en hoor niet bij de groep docenten. Daardoor is hij vrij om te vertellen wat op zijn hart ligt. Het normaliseert de situatie. De jongere komt langs voor een gesprek en gaat daarna weer terug naar vrienden op school.” Thomas vult aan: “Ja, ik vind het echt fijn dat we deze gesprekken op school hebben. Als ik thuis begeleiding zou krijgen, had ik misschien minder verteld. En het is ook makkelijk tussen de lessen door.”

Geen geheimen

“Ik heb nooit iets geheim gehouden voor Corrinne. Ik was vorig jaar begonnen met roken en ik denk dat Corrinne de eerste was die het wist. Ze is niet iemand die gelijk mijn ouders op gaat bellen, dus dat geeft vertrouwen”, zegt Thomas glimlachend. Hij leerde om dit vervolgens ook zelf tegen zijn ouders te vertellen.

Daarnaast hielp de begeleiding bij het aanbrengen van structuur in zijn dagelijkse werkzaamheden, duidelijk communiceren om ruzies op te lossen en het creëren van rust om hem heen. Corrinne is trots op Thomas: “Het is stoer dat je het zelf kan en je mag ook echt trots zijn op jezelf.” Ze vertelt dat Thomas moest leren accepteren wie hij is, namelijk een sociale jongen die af en toe iets luidruchtiger is op school. Thomas: “Ik weet nu dat dit past bij mijn karakter en bij wie ik ben. Ik heb dat zelf geaccepteerd en kan nu voor mezelf opkomen.”

Contact met ouders

Indien nodig heeft Corrinne contact met de mentor op school. Daarnaast heeft ze regelmatig contact met Thomas’ moeder. Ze bespreken hoe het met Thomas gaat en waar hij en moeder tegenaan lopen. “Ik leg dan aan zijn moeder uit wat we hebben afgesproken tijdens de gesprekken. Met Thomas heb ik de afspraak gemaakt dat ik geen dingen deel met zijn moeder die hij in vertrouwen aan mij vertelt. Het moet veilig blijven in de gesprekken. Wat ik zo mooi vind, is dat Thomas steeds beter leert om dingen zelf uit te spreken richting zijn ouders.” Tegen Thomas: “Ik vind dat je de laatste tijd steeds beter met bepaalde situaties om kunt gaan.”

Hoe nu verder?

Thomas: “De gesprekken zijn steeds minder vaak, maar ik merk dat ik het nog wel één keer in de week nodig heb. Ik maak zoveel mee in een week, vooral ook in mijn hoofd. En ik vind het heel fijn dat iemand daarnaar luistert als ik dat eruit gooi.” Na de examens stopt de begeleiding op school voor Thomas. “Ik denk wel dat ik het zelf kan, maar het is wel een dubbel gevoel dat het gaat stoppen. De donderdag was toch altijd even een moment om te ontladen, maar het hoort bij volwassen worden en ik heb handvatten gekregen van Corrinne om verder te gaan.”

*Lelie zorggroep gaat met respect om met haar cliënten en collega’s en zullen geen echte namen noemen of concreet herleidbare situaties beschrijven.


Begeleiding op school vanuit Agathos hulpverlening

Er zijn kinderen en jongeren die extra begeleiding nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. Agathos hulpverlening heeft in de meeste teams hulpverleners beschikbaar die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van kinderen die dat nodig hebben, op school. Dit kan zowel op een basisschool, op het speciaal onderwijs als op een reguliere middelbare school. De hulpverleners hebben ieder hun eigen expertise op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en vormen zo een waardevolle aanvulling op het onderwijs. Kijk voor meer informatie op agathos-hulpverlening.nl/hulpopschool.


Tekst en foto: Sarine Verhoeve

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.