“Ik wil graag een veranderd leven zinvol houden”

“Ik wil graag een veranderd leven zinvol houden”

“Ik wil graag een veranderd leven zinvol houden”

Corina de Jong is casemanager dementie

“Het hebben van een chronische ziekte, zoals dementie, zet je leven op z’n kop en heeft invloed op het dagelijks leven.” Corina de Jong (36) is casemanager dementie bij Lelie zorggroep en begeleidt mensen met dementie, en hun mantelzorgers. “Ik wil graag mijn steentje bijdragen om het veranderde leven zinvol te houden. En recht te doen aan de persoon.”

“Als je niet voldoet aan de maatstaven van de maatschappij, ben je nog wel van waarde,” dat is de stellige overtuiging van Corina. Vroeger als verpleegkundige in een ziekenhuis, nu als casemanager dementie, wil ze er graag aan bijdragen om een veranderd leven een zinvolle vorm te geven die recht doet aan de persoon. “Ik probeer bij mijn bezoeken in te schatten welke hulp er nodig is en dat bespreken we met elkaar. Mensen houden, samen met hun mantelzorgers, zelf de regie. Wat ze zelf kunnen, doen ze zelf, en andere dingen - zoals het regelen van een Wlz-aanvraag en het behartigen van de belangen - doe ik voor hen.”

Belangen

De casemanager dementie is op de hoogte van alle mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning in de buurt, kent de (financiële) regelgeving en heeft allereerst oog voor de belangen van degene die met dementie geconfronteerd wordt. Zij of hij geeft begeleiding in het hele ziekteproces en behartigt de belangen op het gebied van wonen en welzijn en zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Casemanagers dementie komen in beeld na verwijzing via een huisarts, via de wijkverpleging of via een arts die een diagnose van dementie heeft gesteld.
Corina volgde als verpleegkundige een post-hbo opleiding voor casemanager dementie en ging voor Lelie zorggroep aan de slag in Papendrecht. Corina: “Ik zie vaak dat mensen een beetje zenuwachtig zijn als ik kom. Alsof ze bang zijn dat ik hen dingen ga ontnemen. Ik zeg dan iets als: u heeft geheugenklachten en daardoor gaan dingen lastiger, dus ik kom af en toe bij u op bezoek om samen te zoeken naar hoe we het leven leuk kunnen houden’.”


 


Gevoel

“We zijn misschien geneigd om vooral met rationele argumenten iemand te overtuigen, maar bij mensen met dementie is emotie en gevoel veel belangrijker,” vertelt Corina gepassioneerd. “Een cliënt voor wie het goed zou zijn om naar een dagbesteding te gaan, wilde dat eigenlijk niet. Dat begrijp ik heel goed, want iets nieuws gaan doen is erg lastig voor iemand met dementie.” In zo’n geval is het belangrijk om vooral het gevoel aan te spreken, weet Corina. “Bij een cliënt van wie de partner ziek werd, probeerde ik haar te verleiden tot dagbesteding door aan te geven dat dit ook juist voor de partner goed zou zijn om alles vol te kunnen blijven houden. En ik stel voor om zo’n dagbesteding eens een keer te bezoeken. Want voor iemand met dementie is het heel belangrijk om iets zelf te ervaren.” Corina is zich ervan bewust dat niet alles tegelijk anders moet of kan. “De beslissing is niet aan mij, maar aan de cliënt en de mantelzorgers. Ik hoef en kan niet alles tegelijk op te lossen, kleine stapjes zijn ook goed.” Ze denkt even na en vertelt: “Laatst was ik bij een cliënt en daar zijn best veel problemen. Auto rijden is niet meer veilig, hij zou eigenlijk een rollator nodig hebben en hij vergeet regelmatig zijn medicijnen. We hebben gelukkig kunnen regelen dat hij is gestopt met auto rijden. Dat is een eerste stap, die voor hem voor nu genoeg is. Met kleine stapjes komen we er ook.”

Passend

“Ik probeer altijd te zoeken naar een passende dagbesteding,” legt Corina uit. “Een man die ik begeleid, is graag met zijn handen bezig. Hij past goed op een zorgboerderij, waar ze ook veel met houtbewerking doen.” Realistisch vervolgt ze: “Het is soms best een zoektocht, binnen de mogelijkheden, wensen en grenzen die er zijn: waar voelt iemand zich het meest prettig. De een vindt het betuttelend om opgehaald te worden om naar de dagbesteding te gaan. Maar voor iemand die weinig initiatief vertoont om erop uit te gaan, is het juist helpend als er een busje voor komt rijden om een dagje uit te gaan. Een mevrouw is laatst gestart bij een dagbesteding. Ze vond het vanwege de locatie - een oud schoolgebouw – heel erg leuk. Ze was vroeger kleuterleidster geweest. Dat maakt iets in haar los en haalt haar over om toch de moeilijke stap te nemen om aan iets onbekends te beginnen.”Technologie

Er zijn inmiddels ook veel technologische oplossingen die kunnen helpen bij het dagelijks leven van mensen met dementie. “Bij Lelie zorggroep lopen we voorop met het gebruik van middelen die meer veiligheid en structuur bieden aan onze cliënten. We gebruiken ‘Medido’ om op het juiste moment automatisch medicijnen aan te bieden, de dementieklok ‘Bbrain’ voor het bijhouden van dag en tijd en belangrijke herinneringen, en een GPS-horloge om te voorkomen dat iemand onvindbaar wordt. De inzet van deze hulpmiddelen geeft vooral mantelzorgers een heel stuk rust.”

Blij met de zorg

Corina komt onder andere bij de 95-jarige Delianus Boogerd (“zeg maar Deli, dat doet iedereen”). Deli weet exact te vertellen hoe oud hij is: “Ik ben van 1926, dus ik ben 95 jaar en volgende maand word ik 96.” Op de vraag hoe hij de hulp van de casemanager dementie ervaart, antwoordt hij nuchter: “Ik word ouder en heb hulp nodig, dus ik ben blij dat ik die krijg.” De heer Boogerd ontvangt een keer in de week hulp in de huishouding en een keer in de week thuiszorg. Corina is sinds anderhalf jaar als casemanager dementie bij hem betrokken. Zij stemt met de mantelzorgers af wat er nodig is en helpt hen de weg te vinden in alles wat er nodig is in de zorg voor hun vader. Zijn twee dochters zijn z’n steun en toeverlaat. Corina: “Het geeft veel vertrouwen als ik met betrokken mantelzorgers kan samenwerken. Zij zijn ontzettend belangrijk, zeker in deze tijd."


 

 


Van waarde

Wat zou Corina aanraden aan iemand die te maken krijgt met dementie? Nadenkend: “Mensen zijn soms bang om dementie te krijgen, maar: er is nog zoveel mogelijk! In Nederland is er steeds meer maatwerk mogelijk om in te spelen op de behoeften van een cliënt. Ook als je 100 bent, ben je van waarde en kun je op zoek gaan om samen iemands kracht te benutten.”

Meer weten over specialistische zorg bij Lelie zorggroep? Kijk dan op onze website: www.leliezorggroep.nl/specialistischezorg

Kijk hier voor begeleiding bij dementie bij Agathos thuiszorg.
Kijk hier voor begeleiding bij dementie bij Curadomi thuiszorg.
Kijk hier voor begeleiding bij dementie bij Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn.


Lelie zorggroep biedt zorg- en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft. Onderdeel van Lelie zorggroep zijn Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen zorg en welzijn. Dagelijks werken we, vanuit christelijke uitgangspunten, met veel gemotiveerde medewerkers aan (specialistische) Zorg Thuis, Zorg in onze huizen en Hulpverlening.

Tekst en foto’s: Hanna Smallenbroek

Reacties

12-12-2022 om 17:18

Wat leuk Deli een gewaardeerde gast bij de dag beleving van het odensehuis.

Uw reactie

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.