Videobeelden in de hulpverlening

Videobeelden in de hulpverlening

Videobeelden in de hulpverlening

“Ouders bekijken gedrag van kind via beeld”

“In de gesprekken komt steeds naar voren hoe videobeelden van toegevoegde waarde zijn binnen de hulpverlening,” vertelt Joni Andeweg. Joni werkt als ambulant hulpverlener bij Agathos hulpverlening in team Drechtsteden en deed onderzoek naar de methodiek Werken met beelden.

Joni vertelt: “Na het stoppen met werken vanuit de officiële methodiek Video Hometraining ontstond de behoefte aan een vervangende manier die laagdrempelig in te zetten is binnen onze hulpverlening. Aan mij is gevraagd te onderzoeken hoe dit er uit zou kunnen zien. Voor het onderzoek heb ik onder andere gesproken met verschillende professionals en met een aantal gezinnen.”

Videobeelden

“In ieder gesprek dat is gevoerd, kwam steeds weer naar voren hoe videobeelden van toegevoegde waarde zijn binnen de hulpverlening,” zegt Joni. “Door beelden stop te zetten wordt het interactiegedrag tussen ouder en kind zichtbaar. Ook worden kindsignalen hiermee verduidelijkt. Dit alles leidt tot bewustwording en inzicht waarna er een focus gelegd kan worden op de positieve gezonde ontwikkeling van het kind.” De eigen ontwikkelde methode Werken met beelden is vormgegeven in een werkboek en legt stap voor stap uit hoe je kunt werken met beelden in gezinnen. Joni vindt dit mooi passen bij de methodieken die we op dit moment al inzetten, zoals Basishouding van nieuwe autoriteit en Oplossingsgericht werken. “Dit werkboek Werken met beelden kan dus echt ingezet worden als hulpmiddel.”

Voor wie?

Tijdens haar onderzoek legde Joni vooral de focus op het werken met gezinnen. “Ook omdat hier in de literatuur de meeste positieve ervaringen mee zijn.” Volgens Joni is de methode Werken met beelden geschikt voor:

• Ouders die moeite hebben met het op een positieve manier leiding geven in het gezin.
• Ouders die moeite hebben met afstemmen op verschillende kinderen in verschillende leeftijden.
• Situaties waarin er druk staat op de interactie met het kind door irritaties, machteloosheid en onbegrip.
• Ouders die tekort schieten in opvoedvaardigheden.
• Situaties waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind onder druk staat.
• Cliënten met bijvoorbeeld autisme of een licht verstandelijke beperking (LVB).

In de praktijk

Joni noemt een voorbeeld van haar collega waarbij de methode op een goede manier ingezet kon worden: “Tijdens het terugkijken van de beelden van een gezinsmoment aan tafel werd duidelijk dat één van de kinderen op een ongunstige plek zat. Hij probeerde de aandacht te trekken, maar dit lukte simpelweg niet. Doordat dit gedrag zichtbaar werd op beeld, konden we actief zoeken naar een oplossing.”

“Zelf heb ik ervaren dat ouders vaak vooral de focus hebben op dat wat er niet goed gaat. Beelden maken echter heel mooi duidelijk wat er allemaal al wel goed gaat. Door hier met ouders bij stil te staan, groeit hun zelfvertrouwen en lukt het vaak veel beter om dit positieve gedrag vaker in te zetten en uit te bouwen. Ook ga je beter begrijpen waarom het soms ‘ineens’ kan escaleren, doordat alle kleine momenten voorafgaand aan het gedrag zichtbaar worden.”

Meer lezen over de methodieken en werkpaden die wij gebruiken in de ambulante hulpverlening? Bekijk dan deze pagina.

Reacties

Uw reactie

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.