Zin in je werk bij Lelie zorggroep

Zin in je werk bij Lelie zorggroep

Zin in je werk bij Lelie zorggroep

Hoe speelt jouw levensovertuiging een rol in je werk? Daar denken we graag over na bij Lelie zorggroep, vanuit de christelijke identiteit van onze organisatie. Om onze collega’s te helpen, ontwikkelden we samen met de Christelijke Hogeschool Ede handreikingen over thema’s waarover we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Zo denken we samen na en geven we ‘zin’ aan ons werk.
Een van deze thema’s zie je hier in een artikel uitgewerkt. Hoe neem jij jouw levensovertuiging mee in je werk? Denk en praat mee!


‘Ik doe mijn werk als professional. Wie ik ben of wat ik vind heeft daar niets mee te maken en laat ik achter bij de voordeur.’ Dit is een veelgehoorde uitspraak, maar klopt dit wel? Is het mogelijk om jouw overtuigingen thuis te laten? En zou dat wenselijk zijn?

Richting
Jouw levensovertuiging heeft alles te maken met de vraag: ‘Wat vind ik belangrijk in het leven?’ Dat kan van alles zijn: je werk, je familie, je huis, maar ook je geloof en levensovertuiging. Het geeft je leven richting en het bepaalt je normen en waarden.

Verschillende manieren
Jouw levensovertuiging kun je op verschillende manieren een rol laten spelen op je werk:

- Verborgen manier: jouw religieuze waarden en normen beïnvloeden de manier waarop je zorg verleent, maar je brengt ze niet actief in tijdens je werk in de zorg. Je gaat alleen in op de religieuze opvattingen van een zorgvrager als die er om vraagt.
- Minimaal zichtbare manier: je brengt geloof op een actieve en verkennende manier ter sprake en verwijst waar nodig door naar pastorale begeleiding. Je informeert naar religieuze betrokkenheid en verkent welke rol dit speelt in het leven van de zorgvrager.
- Maximaal zichtbare manier: Je brengt levensovertuiging op een actieve en verkennende manier ter sprake. Hierbij kun je in bepaalde situaties misschien zelfs geestelijke begeleiding bieden door bijvoorbeeld samen met iemand te bidden of Bijbellezen.

Vragen om voor jezelf te beantwoorden:
1. Laat jij je overtuigingen thuis als je gaat werken of neem jij ze mee naar de werkvloer? Waarom kies je daarvoor?
2. In welke van de drie genoemde manieren herken jij jezelf het beste?
3. Wat zijn de voor- en nadelen van de door jou gekozen manier?
4. Kun je een voorbeeld noemen van de manier waarop jouw geloof ‘kleur’ geeft aan jouw werk?

Geen goed of fout
Fijn dat je na wilde denken over dit thema in je werk. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het is vooral goed en belangrijk om als zorgprofessional na te denken en te praten over wie je bent en hoe jou dat kan helpen in je werk. Zorg van mens tot mens noemen we dat. Zo geven we samen ‘zin’ aan ons werk!

 

Reacties

Uw reactie

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.