Wanneer is de innovatie 'klaar'?

Wanneer is de innovatie 'klaar'?

Wanneer is de innovatie 'klaar'?

Waar denk jij aan bij het woord borging? Toen ik voor het eerst deze term hoorde, snapte ik niet direct wat hiermee bedoeld werd. Het lijkt te komen uit de wereld van kwaliteitsmanagement. Oftewel, het zorgen dat een dienst blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. De term wordt met name gebruikt bij het afronden van projecten of implementaties. Het gaat om de fase waar iets wat nieuw was, verandert in iets wat erbij hoort. Dus een project of implementatie is afgesloten, de werkwijze is aangepast en de nieuwe dienst, proces of product hoort er nu gewoon bij. Eigenlijk wordt pas in die fase écht zichtbaar of het nu eigenlijk echt een goed idee was. Duidelijk wordt of er draagvlak is, of de informatie is overgekomen en of het proces werkbaar is in de praktijk. Het gebeurt best weleens dat een implementatie helemaal volgens het plan is verlopen maar er toch niets wezenlijk verandert blijkt. De nieuwe werkwijze is bijvoorbeeld niet passend, degenen die ermee moeten werken zien er geen voordeel in. Of het is te vrijblijvend en dus is men het na een paar maanden weer vergeten en alle moeite was tevergeefs.

Ik heb me dus voorgenomen nooit een project af te sluiten zonder een uitgebreide evaluatie en de zekerheid dat een project ook echt nieuwe werkwijze is geworden. Dat is voor mij namelijk ook het moment waarop mijn rol verdwijnt of minimaal blijft. Zouden projecten nooit afgerond worden (geborgd) dan zou ik al snel geen ruimte meer hebben voor nieuwe projecten. Een belangrijke vraag is dan alleen: wanneer is dat moment aangebroken? Dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Met name bij grotere projecten is dit moeilijk te bepalen. Over het algemeen gaan de projecten over een werkwijze of product dat gekoppeld is aan de cliëntenzorg en waarbij dus veel collega's betrokken zijn. Bij het omarmen van een nieuwe werkwijze gaat het vaak (ook) om een cultuuromslag. Dit is niet even in te plannen. Het gaat geleidelijk. De zogenaamde ‘innovators’ zijn de medewerkers die als eerste aan de slag gaan, dat is een kleine groep. Dan volgen de ‘pioniers'. Nog steeds is pas een kleine groep over. Het grootste aandeel zit bij de volgende twee groepen: de ‘voorlopers’ en dan de ‘achterlopers'. Pas nadat deze groep de nieuwe werkwijze heeft overgenomen, kun je spreken van een (grotendeels) geslaagde implementatie. De laatste groep (achterblijvers) volgt uiteindelijk vanzelf. Deze adoptietheorie van Rogers blijkt in de praktijk aardig te kloppen, zeker bij de grotere projecten. Zoals onze VirtueleThuiszorg waar ik inmiddels ruim een jaar projectleider van ben.

Ik denk dat we soms te snel ervan uitgaan dat we al klaar zijn, terwijl we de grootste groep medewerkers lijken te vergeten. Als het gaat om VirtueleThuiszorg denk ik dat de groep ‘achterblijvers’ (volgens Roger zo'n 30% van de groep) nog niet mee is in de nieuwe verandering en daar nu de energie naartoe moet gaan. Spreek ik een van de innovators of pioniers dan merk ik dat de VirtueleThuiszorg al niet meer weg te denken is in hun werkwijze. Dat betekent dat de borging bij hen al is ingezet, of zelfs voltooid. Je kunt dus ook niet wachten met de borging tot iedereen de nieuwe werkwijze heeft omarmd.

Dat is het leuke aan innovatie en het begeleiden van projecten. Een theorie, een stappenplan of een proces is helpend, maar uiteindelijk niet vaststaand. Een goed plan past zich aan, schiet soms alle kanten op, om uiteindelijk toch op wat voor manier dan ook, afgesloten te worden. En gaandeweg zijn er de mooie mijlpalen om bij stil te staan en te vieren wat we al hebben bereikt. Zo ook met VirtueleThuiszorg. Afgelopen juni haalden we de mijlpaal van vijfhonderd cliënten. Haalde een van onze teams de mijlpaal van maar liefst 60% van de cliënten met VirtueleThuiszorg.
En het belangrijkste: zoveel cliënten die we hiermee al kunnen bedienen die hierdoor veiliger en langer thuis kunnen blijven wonen. En nee, die hoeven niet (meer) te wachten op borging, modellen en plannen van aanpak. En dat is maar goed ook!

Onze zorg- en hulpverleners - met uiteenlopende functies - schrijven regelmatig een persoonlijk blog over hun (werk)ervaringen, grappige anekdotes of ander interessant leesvoer. Ook komt er af en toe een gastblogger aan het woord. Kijk hiervoor op ons blog!
Ben jij op zoek naar werk met waardering?  Kijk op werkenmetwaardering.nl voor onze vacatures.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.